Ludwiczak (DM Michael/Ström): Zaletami długoterminowego inwestowania jest generowanie znaczących stóp zwrotu
/ Businesstube / Ludwiczak (DM Michael/Ström): Zaletami długoterminowego inwestowania jest generowanie znaczących stóp zwrotu

Ludwiczak (DM Michael/Ström): Zaletami długoterminowego inwestowania jest generowanie znaczących stóp zwrotu

ZxV_eooz548.jpg

„Jeśli chodzi o budowanie kapitału małymi kroczkami, to tutaj doskonałym instrumentem są obligacje korporacyjne, które przy relatywnie niedużym ryzyku pozwalają osiągnąć stopę zwrotu 5-6%. Istotne dla inwestorów zapewne jest również to, że polskie obligacje korporacyjne charakteryzują się niedużą zmiennością w czasie trwania życia obligacji” – mówi Piotr Ludwiczak, Szef Działu Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Michael/Ström.

W materiale informacje dotyczące:

  • zalet długoterminowego inwestowania,
  • inwestowania w ryzykowne aktywa,
  • budowania kapitału małymi krokami,
  • plusów obligacji korporacyjnych.
Comments are disabled

FreshMail.pl