/ Startupy.tv / Ługowski (CobinAngels): Pomagamy inwestorom wejść w rolę business angel

Ługowski (CobinAngels): Pomagamy inwestorom wejść w rolę business angel

8iVfn9YpKYY.jpg

„Angażujemy się w takie start-upy, które posiadają już produkt zwalidowany rynkowo. Bardzo mocno angażujemy się na etapie wejścia z tym produktem na rynek oraz ekspansji międzynarodowej. To wynika z grupy inwestorów, którą mamy. Są to zasadniczo ludzie, którzy mają albo doświadczenie jako menedżerowie i top menedżerowie w dużych firmach polskich, w korporacjach międzynarodowych oraz przedsiębiorcy, którzy z sukcesem rozwinęli swoje biznesy i reinwestują środki” – mówi Robert Ługowski, Co-Founder CobinAngels.

W materiale informacje dotyczące:

  • wsparcia inwestujących w start-upy w formule business angel,
  • doradztwa transakcyjnego przy fuzjach i przejęciach,
  • start-upów ze zwalidowanymi rynkowo produktami,
  • wzrostu start-upów poprzez współpracę z korporacjami,
  • połączenia kapitału z zaangażowaniem,
  • kształtowania rynku venture capital,
  • konfederacji polskich aniołów biznesu.
Comments are disabled

FreshMail.pl