LW Bogdanka publikuje wyniki finansowe po II kwartale 2018 roku – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / LW Bogdanka publikuje wyniki finansowe po II kwartale 2018 roku

LW Bogdanka publikuje wyniki finansowe po II kwartale 2018 roku

LW Bogdanka

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka SA odnotowała 43,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 49,53 mln zł wobec 57,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 151,15 mln zł wobec 138,82 mln zł rok wcześniej.

„Rentowność EBITDA w II kwartale 2018 r. była wyższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2017 r. i wyniosła 33,1%. Za I półrocze 2018 r. Grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 32,6%, tj. o 2,7 p.p. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wynik EBITDA za I półrocze 2018 r. wyniósł 278 623 tys. zł wobec 318 635 tys. zł w analogicznym okresie 2017 roku” – czytamy w raporcie.

Rentowność EBIT wyniosła w II kwartale 2018 r. 10,8%, tj. o 2,4 p.p. mniej aniżeli w II kwartale poprzedniego roku. Rentowność EBIT za I półrocze 2018 r. jest niższa o 7,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. i wyniosła 9,1%, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 457,26 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 436,92 mln zł rok wcześniej.

„W II kwartale 2018 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz sprzedaży i administracyjne wzrosły o 7,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 408 843 tys. zł. Wzrost dotyczy w głównej mierze kosztów wynagrodzeń (realizacja porozumienia zawartego ze Związkami Zawodowymi) oraz kosztów materiałów i usług obcych (większe wydobycie brutto, zwiększony zakres prac przygotowawczych). W trakcie I półrocza 2018 r. omawiane koszty wzrosły r/r. o 7,2%” – czytamy dalej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 66,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 111,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 855,95 mln zł w porównaniu z 902,09 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,42 mln ton w II kw. 2018 r. i wzrosła o 13,5% r/r. W całym I półroczu produkcja węgla spadła o 0,9% r/r do 4,52 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 2,37 mln ton w II kw. i wzrosła o 4,4% r/r, a w I półroczu spadła o 6,9% r/r do 4,34 mln ton. Zapasy węgla w spółce wynosiły 202 tys. ton na koniec II kw. br. wobec 21 tys. ton rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 64,45 mln zł wobec 114,97 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

LW Bogdanka SA na koniec 2017 roku miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 roku należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku.

Źródło: ISBnews, 13.09.2018
zdjęcie: lw.com.pl

Zobacz także: impact’18: Ewa Wernerowicz, Vivus Finance

Nowe podejście do znanego leku
Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #33
Comments are disabled

FreshMail.pl