/ Najnowsze / (17.05.2018) LW Bogdanka i Tarczyński rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok

(17.05.2018) LW Bogdanka i Tarczyński rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok

LW Bogdanka i Tarczyński rekomendują niewypłacanie dywidendy

LW Bogdanka i Tarczyński rekomendują niewypłacanie dywidendy

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka SA podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia całości zysku za 2017 rok wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka.

„Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki, poziom zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych (prawie 500 mln zł) oraz konieczność spłaty zadłużenia, wynikającą z przypadającego na bieżący rok zakończenia programu emisji obligacji, zarząd rekomenduje przeznaczenie 100% zysku netto wypracowanego przez LW „Bogdanka” SA w roku 2017 na kapitał zapasowy” – czytamy w uzasadnieniu podziału zysku za 2017 rok.

Spółka podała, że ze względu na specyfikę i zmienność trendów na rynku węgla, priorytetem zarządu jest „zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego spółki w kontekście przewidzianych w strategii długoterminowych planów związanych z uzyskaniem dostępu do nowo pozyskanych złóż węgla oraz utrzymania poziomu produkcji wynikającego z przyjętego do realizacji ‚scenariusza elastycznego rozwoju’, a co za tym idzie konieczności wykonywania znacznej liczby wyrobisk oraz utrzymania i modernizacji posiadanego parku maszynowego”.

Zarząd wskazał również w uzasadnieniu, że przyjęta rekomendacja wynika ponadto z konieczności wykupu w br. obligacji o łącznej wartości 300 mln zł, wyemitowanych w ramach programu z 23 września 2013 r. ( kapitał pozostający do spłaty wynosi 225 mln zł) oraz obserwowanego w ostatnich latach „negatywnego sentymentu” obecnych na rynku instytucji finansowych do finansowania inwestycji w górnictwie węgla kamiennego.

„Biorąc powyższe pod uwagę, spółka musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia znacznej części środków pieniężnych niezbędnych do rozbudowy zakładu górniczego OG ‚Ludwin’ (złoże Ostrów) we własnym zakresie” – czytamy także.

Spółka podała, że zgodnie z przyjętą w ub. roku strategią LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycia Grupy Enea do 2025 r. (perspektywa do 2030 roku) LW Bogdanka zamierza w perspektywie średnio – i długoterminowej pozostać spółką dywidendową.

„Zamiarem zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu spółki, sporządzonych zgodnie z MSSF” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto LW Bogdanka w 2017 r. wyniósł 673,28 mln zł wobec 175,9 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

LW Bogdanka SA na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku.

Zarząd Tarczyński SA podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 23,59 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński postanawia zysk netto spółki za 2017 rok w kwocie 23 591 094,53 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy” – czytamy w komunikacie.

O spółce

Tarczyński SA jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w czerwcu 2013 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26
Tower Investments SA, Bartosz Kazimierczuk – Prezes Zarządu, #212 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl