Mabion miał 26,83 mln zł straty netto, 22,82 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r. – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Mabion miał 26,83 mln zł straty netto, 22,82 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

Mabion miał 26,83 mln zł straty netto, 22,82 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

Mabion

Mabion

Mabion SA odnotował 26,83 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 12,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 22,82 mln zł wobec 14,61 mln zł straty rok wcześniej.

W II kw. 2018 roku ani rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

W I poł. 2018 r. spółka miała 41,18 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 25,37 mln zł straty rok wcześniej, W I-II kw. 2018 roku ani rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

„W 2018 roku spółka w związku z koncentracją na zakończeniu prac nad rozwojem leku MabionCD20 nie uzyskała przychodów ze sprzedaży.
W okresie sprawozdawczym spółka wypracowała zysk podatkowy w wysokości 4 690 tys. zł. Zysk wynika z rozpoznania części zaliczek na poczet przyszłych praw do dystrybucji MabionCD20 otrzymanych od Mylan jako przychód podatkowy. Jednocześnie spółka ponosiła koszty prac badawczych oraz koszty ogólnego zarządu, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonymi przez spółkę pracami rozwojowymi, w szczególności koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń oraz koszty amortyzacji, dostaw mediów i podatku od nieruchomości związane z zakładem Spółki w Konstantynowie Łódzkim” – czytamy w raporcie.

O spółce

Mabion SA to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Źródło: ISBnews, 14.09.2018
Zdjęcie: mabion.eu

Zobacz także: Nowe podejście do znanego leku

Mateusz Namysł, #28 PODSUMOWANIE MIESIĄCA
Jak polski rząd wspiera ekspansję zagraniczną URSUS
Comments are disabled

FreshMail.pl