/ Poza parkietem / Marczyk (Universal Ratings): Ratingi klasyczne nie mają zastosowania w szybkiej i turbulentnej ekonomii

Marczyk (Universal Ratings): Ratingi klasyczne nie mają zastosowania w szybkiej i turbulentnej ekonomii

1tn0WHA9Lz4.jpg

„Ekonomia jest teraz bardzo szybka – bardzo szybko wszystko się zmienia. Proponujemy zatem rating o dużej częstotliwości – nie raz na rok, a raz na kwartał. Po drugie, to chyba najważniejsza charakterystyka naszego systemu – nie liczyć prawdopodobieństwa bankructwa, liczyć czy mierzyć natomiast odporność na szoki. Na wszystkie zdarzenia destabilizujące” – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv dr Jacek Marczyk, Prezes Zarządu Universal Ratings.

W materiale informacje dotyczące:

  • kondycji i ratingu spółek z WIG20,
  • innowacyjnego narzędzia do badania spółek,
  • dynamiki szybko zmieniającej się ekonomii,
  • odporności przedsiębiorstw na szoki,
  • RtS rating dla WIG20 – 64%,
  • demokratyzacji ratingu.
Comments are disabled

FreshMail.pl