Marek Wadowski (TAURON PE): W roku 2017 negatywna tendencja powinna zostać przełamana – inwestorzy.tv
/ Gość Rafała Irzyńskiego / Marek Wadowski (TAURON PE): W roku 2017 negatywna tendencja powinna zostać przełamana

Marek Wadowski (TAURON PE): W roku 2017 negatywna tendencja powinna zostać przełamana

Yl70Pu_3Sbk.jpg

W rozmowie z Rafałem Irzyńskim Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Marek Wadowski, odniósł się do kwestii takich jak:

  • wyniki finansowe za III kw. 2016 roku: hamowanie dynamiki spadków, zdarzenia jednorazowe w segmencie wydobycie, obniżenie taryfy w segmencie dystrybucji, wzrost kosztów w segmencie wytwarzanie, niższa sprzedaż rekompensowana niższymi cenami zielonych certyfikatów,
  • nowa taryfa segmentu dystrybucja,
  • nowe wyzwania w segmencie wytwarzanie: presja na podwyżkę cen węgla,
  • utrzymanie dobrego wyniku dla segmentu wydobycie głównym wyzwaniem na najbliższy okres,
  • plany przełamania negatywnej dynamiki sprzedaży w roku 2017,
  • największe zagrożenia roku 2017 – segment wytwarzanie i wydobycie,
  • program redukcji kosztów na lata 2016-2018: planowana redukcja kosztów o 1,3 mld zł, trwała poprawa wyników od roku 2018 o 0,4 mld zł, 5 mld zł łącznego efektu programu poprawy efektywności i inicjatyw strategicznych, elastyczność w kwestii działań,
  • obniżenie programu inwestycyjnego z 20,2 mld zł do 18 mld zł,
  • polityka dywydendowa Tauronu – prawdopodobny brak dywidendy do roku 2019,
  • rynek mocy jako ważny element efektywności energetycznej.
Comments are disabled

FreshMail.pl