MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.
/ Najnowsze / MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

MCI Capital

MCI Capital

MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital SA (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu to 9,8 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący – Trigon Dom Maklerski.

„Przedmiotem niniejszego wezwania jest 19 003 988 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez MCI Capital […] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje spółki, z wyjątkiem akcji spółki posiadanych przez wzywającego w liczbie 33 537 126 oraz przez pana Tomasza Czechowicza, tj. przez podmiot dominujący wobec wzywającego, w liczbie 345 482” – czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem reprezentują 35,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i tyle samo liczby akcji w kapitale zakładowym. W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać łącznie z podmiotem dominującym wobec wzywającego 100% ogólnej liczby akcji spółki i głosów tj. 52 886 596.

„Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 9,8 zł za jedną akcję” – czytamy także.

  • Harmonogram wezwania jest następujący:
  • data ogłoszenia wezwania: 12 czerwca 2018 r.
  • termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 3 lipca 2018 r.
  • termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 15:00 (czasu CET) 2 sierpnia 2018 r.
  • przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 7 sierpnia 2018 r.
  • przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 10 sierpnia 2018 r.

O spółkach

MCI Capital SA jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2001 roku.

MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital SA oraz akcje Private Equity Managers SA notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dodatkowo spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z wynajmu tych nieruchomości.

Źródło: ISBnews, 13.06.2018

Zobacz także: Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #223 PREZENTACJE WYNIKÓW

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR | Analiza techniczna
Ten Square Games SA, Arkadiusz Pernal – Wiceprezes Zarządu, #224 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl