Medinice SA, Sanjeev Choudhary - CEO, #327 ZE SPÓŁEK – inwestorzy.tv
/ Ze spółek / Medinice SA, Sanjeev Choudhary – CEO, #327 ZE SPÓŁEK

Medinice SA, Sanjeev Choudhary – CEO, #327 ZE SPÓŁEK

p2uahz2-Syk.jpg

O korzyściach związanych z wejściem na rynek New Connect, ogólnej sytuacji finansowej, dużym zainteresowaniu inwestorów emisją akcji, a także planach wykorzystania pozyskanych środków i zbliżającym się przejściu na główny parkiet – Sanjeev Choudhary, CEO, Medinice SA.

Comments are disabled