Młynkiewicz (Sadkowski i Wspólnicy): To istotne zmiany w ustawie o jawności życia publicznego. Firmy i spółki powinny przygotować się na ich wejście
/ Okiem Prawnika / Młynkiewicz (Sadkowski i Wspólnicy): To istotne zmiany w ustawie o jawności życia publicznego. Firmy i spółki powinny przygotować się na ich wejście

Młynkiewicz (Sadkowski i Wspólnicy): To istotne zmiany w ustawie o jawności życia publicznego. Firmy i spółki powinny przygotować się na ich wejście

sGDmzIziJ7o.jpg

Konrad Młynkiewicz w odcinku programu Okiem Prawnika na antenie inwestorzy.tv o nowym projekcie ustawy na temat jawności życia publicznego.

Nowe przepisy ustawy o jawności życia publicznego rozszerzają katalog osób, których będą dotyczyły. Będą to m.in. prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów spółek zobowiązanych – czyli tych, gdzie jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa albo państwowa osoba prawna posiada co najmniej 10% akcji. Ograniczenia dotyczące tych osób to m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz bycia członkiem organów nadzorczych i zarządzających inny spółek prawa handlowego, zakaz występowania w organach zarządzających stowarzyszeń czy fundacji. Drugim elementem zmian jest obowiązek prowadzenia rejestru wszystkich umów cywilno-prawnych. Ustawa dotyczy też średnich oraz większych przedsiębiorców i obowiązku wprowadzenia wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych w firmach.

Comments are disabled

FreshMail.pl