Nadzór właścicielski pod lupą ekspertów.. czyli nadchodzi VII Konferencja Rada Nadzorcza
/ Wydarzenia / Nadzór właścicielski pod lupą ekspertów.. czyli nadchodzi VII Konferencja Rada Nadzorcza

Nadzór właścicielski pod lupą ekspertów.. czyli nadchodzi VII Konferencja Rada Nadzorcza

krn

konferencja rada nadzorcza

Siódme, coroczne spotkanie „Konferencja Rada Nadzorcza” odbędzie się 8 listopada 2017 roku w hotelu Holiday Inn zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej. To największe tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego, dedykowane członkom Rad Nadzorczych, ale również wszystkim, którzy mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego w ich firmach.

Tematyka: Obecne wyzwania Członków Rad Nadzorczych

W trakcie tegorocznego spotkania wybitni praktycy z dziedziny kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwami dokonają analizy zmian, jakie zachodzą na gruncie legislacji i dobrych praktyk. Program spotkania poruszy zarówno tematy bieżące, jak komitety audytu, czy rola rady nadzorczej w procesie sukcesji, ale również zagadnienia ważne z punktu widzenia budowania prestiżu osoby sprawującej nadzór. Ponadto zostaną umówione aktualne problemy podatkowe na linii Wspólnik-Rada Nadzorcza-Zarząd. O wysoką jakość merytoryczną i szerokie spectrum wiedzy zadbają znakomici goście i paneliści.

Rejestracja on-line jest dostępna na: konferencjaradanadzorcza2017.pl. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Program VII Konferencji Rada Nadzorcza:

12.00 Rozpoczęcie Konferencji
12:15 „Wizerunek… przedsiębiorcy, menedżera, a także członka rady nadzorczej”
:: Daria Domaradzka-Guzik
13:00 „Wspólnik-rada nadzorcza-zarząd – aktualne problemy podatkowe”
:: Zbigniew Błaszczyk
13:45 „Komitet audytu w nowej rzeczywistości rad nadzorczych – co warto wykorzystać z nowych regulacji”
:: rozmowa z Agnieszką Słomką-Gołębiowską
14:30 Wręczenie wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2017”
:: laudacja – Wiesław Rozłucki
15:00 Przerwa
15:30 „Czy ktokolwiek potrzebuje rad nadzorczych?”
:: Debata
:: Zaproszeni do dyskusji: Sonia Draga, Dobrochna Kochańska, Bogdan Fiszer, Dawid Urban
:: Prowadzenie: Maciej Głogowski – Tok.fm
16:45 Bankiet

„Człowiek Corporate Governance 2017”

W trakcie uroczystej ceremonii zostanie wręczone wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance 2017”. Już po raz trzeci zostanie doceniona osoba, która wnosi niebagatelny wkład w budowę ładu korporacyjnego w Polsce. W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a 2 lata temu – Andrzeja S. Nartowskiego – wielkiego orędownika ładu korporacyjnego w Polsce.

Więcej o konferencji

W zamierzeniu organizatora, Konferencja Rada Nadzorcza staje się więc niepowtarzalnym miejscem spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Co ważne, spotkanie dedykowane jest wszystkim, których dotyczy zagadnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Rad Nadzorczych. Zaproszenie jest wobec tego kierowane również do przedsiębiorców i właścicieli firm, udziałowców, akcjonariuszy, dyrektorów finansowych, pracowników działu nadzoru właścicielskiego, pracowników biur zarządu oraz pracowników naukowych.

Poprzez program konferencji oraz dobór panelistów chcemy odpowiedzieć na pytanie – jak w praktyce sprawować skuteczny nadzór właścicielski? Do dyskusji zapraszamy więc również właścicieli przedsiębiorstw i pracowników firm na co dzień współpracujących z własnym organem kontrolnym, ale również tych, gdzie stosowna komórka nie funkcjonuje. Warto w tym momencie przytoczyć nasze statystyki, iż Rada Nadzorcza funkcjonuje jedynie w co 30-stej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. A faktem jest, iż sprawnie funkcjonująca Rada Nadzorcza niejednokrotnie uchroniła firmę przed ogromnymi kłopotami – wskazuje Piotr Rybicki, organizator VII Konferencja Rada Nadzorcza.

Ideą projektu jest również integracja osób pełniących funkcje członków Rad Nadzorczych. Jak wynika chociażby z tegorocznego raportu „Rady Nadzorcze w Polsce w 2017 roku” w radach sprawujących nadzór nad spółką, spółdzielnią, czy fundacją, zasiada blisko 170 tys. osób, przy czym w spółkach kapitałowych – 68 tys. Co ważne, profesja ta nie posiada swojego przedstawicielstwa na arenie ogólnopolskiej w kontaktach z rządem czy biznesem. Kolejne problemy to wysoka rotacja, niski średni staż, wysoki wiek.

konferencja rada nadzorcza

Więcej informacji na konferencjaradanadzorcza2017.pl

Comments are disabled

FreshMail.pl