NanoGroup wykazało wstępnie skuteczność nanocząstek w połączeniu z daunorubicyną
/ Najnowsze / NanoGroup wykazało wstępnie skuteczność nanocząstek w połączeniu z daunorubicyną

NanoGroup wykazało wstępnie skuteczność nanocząstek w połączeniu z daunorubicyną

NanoGroup

NanoGroup

NanoGroup SA uzyskała wstępne pozytywne wyniki z prowadzonych badań, mających na celu określenie skuteczności przeciwnowotworowej i negatywnych skutków terapii daunorubicyny enkapsulowanej (umieszczonej) w nanocząstki dekstranowe, stworzone przez spółkę zależną NanoVelos. Raport z badań na zwierzętach wskazuje, że w porównaniu do klasycznej metody – zastosowanie nanocząstek może zwiększać skuteczność przeciwnowotworową i zmniejszać działanie uboczne tego leku, podała spółka.

Badania były prowadzone na zlecenie NanoVelos w jednostce posiadającej Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

„Wstępne wyniki badań in vivo są obiecujące, bowiem wykazują nie gorszą skuteczność stosowania daunorubicyny w formie nanocząstek w porównaniu do zwykłej daunorubicyny, a dodatkowo wykazują prawdopodobnie mniejszą toksyczność i możliwość dłuższego stosowania w organizmie. Metoda ta wymaga dalszych badań toksykologicznych, a następnie oceny skuteczności u ludzi” – powiedział pełnomocnik dyrektora ds. badań klinicznych Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, cytowany w komunikacie.

To kolejny po epirubicynie cytostatyk, który wstępnie wykazuje lepsze działanie przeciwnowotworowe przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu transportu leków stworzonego przez NanoVelos niż w przypadku zastosowania klasycznej formy terapii.

„Po raz kolejny obserwujemy pomyślne rezultaty wykorzystania naszych nanocząstek jako nośnika dla leku stosowanego w terapii przeciwnowotworowej. Kolejnym etapem będzie określenie możliwie najskuteczniejszego sposobu dawkowania daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki stworzone przez zespół NanoVelos” – powiedział założyciel oraz członek zarządu NanoGroup prof. Tomasz Ciach, cytowany w komunikacie.

Daunorubicyna jest powszechnie stosowanym cytostatykiem. Znajduje zastosowanie w leczeniu takich nowotworów jak rak piersi, zaawansowany rak jajnika, rak pęcherza moczowego, czy zaawansowany rak tarczycy. Daunorubicyna charakteryzuje się jednak wąskim indeksem terapeutycznym, co oznacza, że może powodować powikłania zagrażające życiu przy stosowaniu dawek terapeutycznych.

„Możliwość podania większej liczby dawek daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe daje szansę na poprawę skuteczności całej terapii, co wstępnie zaobserwowano w raportowanych wynikach. Dla przykładu, z literatury wiemy, że spadek zaplanowanej liczby podań o 20% ogranicza wskaźnik wyleczeń o około 50%. Dlatego też tak bardzo ważne jest obniżenie toksyczności daunorubicyny, co może umożliwić połączenie leku z naszą nanocząstką. Jeśli dalsze badania potwierdzą pozytywny wpływ nanocząsteczek w trakcie terapii daunorubicyną, liczymy, że ta nowoczesna metoda będzie powszechnie stosowana przy wielu typach nowotworów” – powiedział członek zarządu NanoGroup Adam Kiciak, cytowany w komunikacie.

Działania NanoVelos koncentrują się na rozwijaniu unikalnego systemu dostarczania leku opartego o nanocząstki polisacharydowe. Powstały system charakteryzuje się poprawą celowania do komórek nowotworowych, zwiększeniem bezpieczeństwa terapii i umożliwia rozszerzenie okna terapeutycznego. Spółka pracuje nad rozwojem innowacyjnych kombinacji znanych leków przeciwnowotworowych z wytwarzanymi przez jej zespół nanocząstkami.

W marcu wstępny raport potwierdził zwiększoną skuteczność oraz zmniejszoną toksyczność stosowania epirubicyny enkapsulowanej w nanocząstki. NanoVelos będzie kontynuować badania nad kombinacjami nanocząstek z tymi i kolejnymi cytostatykami.

O spółce

W skład NanoGroup SA wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos SA, NanoSanguis SA, NanoThea SA), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. NanoGroup SA jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych od 2017 roku.

Źródło: ISBnews, 05.06.2018

Zobacz także: MCI Capital SA, Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu, CFO, #218 PREZENTACJE WYNIKÓW

BIZNES TO SZTUKA #1: Holy Art, WallArtNow
Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu, #219 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl