+48 601 632 601
/ Najnowsze / Navigator: w 2017 roku deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 24% r/r oraz wyemitowali obligacje na 1,3 mld zł

Navigator: w 2017 roku deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 24% r/r oraz wyemitowali obligacje na 1,3 mld zł

Navigator

Navigator

Deweloperzy obecni na rynku Catalyst zwiększyli sprzedaż o 24% r/r do 22 760 lokali w 2017 r., wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator. Analitycy przewidują stabilizację sprzedaży w 2018 roku.

„W 2017 r. analizowani deweloperzy zrealizowali bardzo dobre wyniki sprzedażowe, kontraktując łącznie o ponad 24% więcej lokali niż w 2016 r. W wyniku powyższego, prawie wszyscy zrealizowali swoje ambitne plany sprzedażowe. Dodatkowo szybka wyprzedaż oferty wymusza na deweloperach szybsze uzupełnianie banków ziemi, na co pozyskują środki z emisji obligacji” – powiedział manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Autorzy raportu podkreślają, że 2017 r. był okresem bardzo dobrej koniunktury na rynku deweloperskim, co potwierdzają opublikowane dane statystyczne za okres styczeń-listopad 2017 r. Według danych GUS, w tym okresie deweloperzy oddali do użytkowania 79 153 mieszkania, co jest wynikiem o 12,8% wyższym niż rok wcześniej.

DM Navigator przewiduje, że w 2018 r. sprzedaż powinna ustabilizować się na dotychczasowym poziomie.

„Coraz większym problemem dla deweloperów jest rosnąca konkurencja na rynku gruntów i wzrost ich cen. Innymi czynnikami ryzyka będzie zarządzanie rosnącymi kosztami budowy spowodowanymi przede wszystkim drożejącymi materiałami budowlanymi i presją płacową wynikającą z niedostatecznej liczby pracowników. Nie można również zapominać o ryzyku podwyżki stóp procentowych, spodziewanej w drugiej połowie 2018 r. i rządowym programie Mieszkanie+” – dodał Mucha.

Piętnastu deweloperów obecnych na rynku Catalyst wyemitowało obligacje o wartości ponad 1,3 mld zł w 2017 r., wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator.

„Łącznie w całym 2017 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości ponad 1,3 mld zł, czyli o prawie jedną trzecią więcej niż w 2016 r. Najwięcej środków z emisji obligacji pozyskał Atal oraz Lokum Deweloper. W bieżącym roku przypada termin wykupu obligacji o łącznej wartości prawie 600 mln zł. Uważamy, że deweloperzy będą chcieli przeprowadzić kolejne emisje, aby zrefinansować zapadające zobowiązania ” – powiedział manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

DM Navigator podkreśla, że w III kwartale 2017 r. zaobserwowano dalszy spadek udziału kredytów i innych zobowiązań finansowych w bilansach deweloperów na rzecz obligacji. Na koniec III kwartału 2017 r. udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych w strukturze zadłużenia analizowanych deweloperów wzrósł do 68,1%.

Łącznie w całym 2017 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości ponad 1,3 mld zł, wykupując w tym czasie obligacje o łącznej wartości 632 mln zł, z czego 124,8 mln zł stanowiły wykupy przedterminowe.

„W 2017 r. obligacje o największych wartościach wykupiły Dom Development, Lokum Deweloper i Polnord. W bieżącym roku przypada termin wykupu obligacji o łącznej wartości prawie 600 mln zł. Co jednak istotne, analizowane podmioty utrzymywały wysokie saldo środków pieniężnych (prawie 2 mld zł na koniec 3Q 2017 r.)” – czytamy dalej.

Analizą objętych zostało 15 deweloperów mieszkaniowych, posiadających obligacje wprowadzone na Catalyst o łącznym outstandingu przekraczającym 15 mln zł, tj.: Archicom, Atal, Developres, Dom Development, i2 Development, J.W. Construction, LC Corp, Lokum Deweloper, Marvipol, Murapol, Polnord, Robyg, Ronson Europe, Vantage Development oraz Victoria Dom.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Aleksy Uchański: Gry jest teraz łatwiej wyprodukować i sprzedawać

Startupy.tv | Paweł Woś, DOSIPE
Gremi Media SA, #7 DEBIUTY GIEŁDOWE
Comments are disabled

FreshMail.pl