/ Najnowsze / (16.03.2018) Neuca prezentuje wyniki finansowe po czwartym kwartale 2017 roku oraz przedstawia plany inwestycyjne na br.

(16.03.2018) Neuca prezentuje wyniki finansowe po czwartym kwartale 2017 roku oraz przedstawia plany inwestycyjne na br.

Neuca prezentuje wyniki finansowe po czwartym kwartale 2017

Neuca prezentuje wyniki finansowe po czwartym kwartale 2017

Neuca SA odnotowała 30,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w IV kw. 2017 r. wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,63 mln zł wobec 30,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 897,67 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 1 845,7 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 94,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w porównaniu z 111,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 485,23 mln zł w porównaniu z 7 077,19 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wyniósł 94,5 mln zł w porównaniu z 111,73 mln zł zysku rok wcześniej.

„W 2017 roku Grupa Neuca zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,8% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 3,7%. W IV kwartale 2017 roku rynek hurtu aptecznego wzrósł o 3,6%, a Grupa Neuca odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,8%. Łączny udział spółek z Grupy NEUCA w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2017 roku wyniósł 28,8% (na koniec IV kwartału 2017 roku 29,3%)” – czytamy w raporcie.

Na spadek zysku w 2017 roku wpłynęły zmiany strategii rynkowych przyjętych przez producentów, będące wynikiem ich konsolidacji oraz nowe otoczenie prawne, w jakim znalazła się Grupa Neuca, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 43,28 mln zł wobec 43,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca planuje w tym roku realizację planów inwestycyjnych w wysokości 85 mln zł, poinformowała spółka. Uruchomienie nowoczesnego centrum magazynowego oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy biurowca, w którym będzie mieściła się centrala grupy ma kosztować ok. 50 mln zł w br., dodano.

„Główna planowana inwestycja to dokończenie budowy i uruchomienie nowoczesnego centrum magazynowego oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy biurowca, w którym będzie mieściła się centrala grupy. Wydatki na ten cel szacowane są na poziomie 50 mln zł w 2018 roku” – czytamy w komunikacie.

Pozostałe inwestycje to m.in.: wymiana na nowe wycofanych z eksploatacji samochodów floty, dostosowanie magazynów do zasad dobrych praktyk dystrybucyjnych, wprowadzenie zmian modernizacyjnych i usprawniających w istniejących magazynach (oświetlenie w technologii LED, systemy przeciwpożarowe, modernizacja dachu), modernizacja budynków przychodni. Ponadto wdrożenie nowych systemów informatycznych, systemów związanych z transportem i relacjami z klientem, nowy system sprzedażowy oraz aktualizacja systemu call center, podano także.

„W 2018 roku Grupa Neuca zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję lidera na rynku hurtu farmaceutycznego, skupiając się na rozwoju organicznym i akwizycjach” – czytamy także w komunikacie.

Grupa Neuca w 2018 roku będzie nadal wspierać niezależne apteki na każdym polu aktywności, dodano.

„Uzyskaliśmy rekordowe udziały w segmencie aptek niezależnych, przekraczając 32%. Natomiast satysfakcja klienta mierzona wskaźnikiem NPS osiągnęła na koniec roku najwyższe wyniki w historii” – czytamy w liście prezesa Piotra Sucharskiego do akcjonariuszy.

Równolegle grupa Neuca rozwijać będzie działalność na rynku ochrony zdrowia zorientowaną na pacjenta, podano także.

„Spółki wchodzące w skład Grupy Neuca na koniec 2017 roku tworzyły sieć 63 przychodni w 7 województwach. W 2018 roku grupa Neuca nie będzie tak dynamicznie jak dotychczas poszukiwać nowych podmiotów, które mogłyby zwiększyć sieć przychodni. Spółka jednakże cały czas jest otwarta na nadarzające się okazje rynkowe, czego potwierdzeniem jest zakup w lutym 2018 roku 100% udziałów w spółce Twoje Centrum Medyczne. Rok 2018 to skupienie się nad konsolidacją marki i poprawą jakości świadczonych usług” – czytamy w raporcie.

Grupa Neuca w III kwartale 2018 roku planuje otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego w Toruniu o pow. ponad 16 tys. m2. W centrum dystrybucyjnym zatrudnienie znajdzie docelowo około 400 osób i będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w branży. W I połowie 2018 r. Grupa Neuca planuje także uruchomić nowy magazyn w Pabianicach o powierzchni ponad 7,7 tys. m2, a w celu zwiększenia potencjału na rynku dolnośląskim zostanie zwiększona powierzchnia hurtowni we Wrocławiu o 2,3 tys. m2, podano także.

„Nowoczesne i sprawne magazyny to jeden z fundamentów efektywnego działania grupy Neuca na rynku hurtu aptecznego. Obecnie spółka posiada 15 magazynów, w tym 5 centralnych, z których 4 są zautomatyzowane” – podsumowano.

O spółce

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%. Od 2004 roku Neuca SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Polski startup rewolucjonizuje logowanie

startupy.tv | Dariusz Żuk, Business Link Poland
Analiza Raportów Rocznych Spółek Publicznych: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj
Comments are disabled

FreshMail.pl