Nietypowa sytuacja na polskim rynku kapitałowym – inwestorzy.tv
/ The Profit / Nietypowa sytuacja na polskim rynku kapitałowym

Nietypowa sytuacja na polskim rynku kapitałowym

1J8oJrCK-bk.jpg
  • Jakie znaczenie ma awans Polski w FTSE Russell?
  • Jakie są szanse i zagrożenia tej zmiany?
  • Czy awans przełoży się na portfele inwestorów?
  • Czy to już koniec hossy?
  • Jaka jest obecnie wartość małych spółek?
  • Co robić w 2019 roku?

Jakub Menc, Zarządzający Funduszami Akcji, Skarbiec TFI SA w rozmowie z Agnieszką Zarębą o awansie Polski w indeksie FTSE Russell.

Spotkanie dotyczące faktycznego znaczenia zmiany klasyfikacji rynku na rozwinięty, wpływu wydarzenia na portfele inwestorów, obecności kapitału zagranicznego na GPW oraz szans i zagrożeń całej sytuacji. Rozmowa o zakończeniu globalnej hossy, a także o wartości małych spółek, ryzyku politycznym i geopolitycznym oraz PPK – Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Comments are disabled