Ogryczak (Private Equity Managers): Średnioroczny wzrost, patrząc historycznie od 2013, to około 23%
/ Prezentacje wyników / Ogryczak (Private Equity Managers): Średnioroczny wzrost, patrząc historycznie od 2013, to około 23%

Ogryczak (Private Equity Managers): Średnioroczny wzrost, patrząc historycznie od 2013, to około 23%

Kd_hfaaNGaE.jpg

„W tym roku mamy się czym pochwalić. To rok, w którym Fundusz EuroVentures performuje bardzo dobrze. Osiągnęliśmy 13,2% stopy zwrotu w tym funduszu. Fundusz TechVentures też wypracował pozytywną stopę zwrotu – 5,6%. Nasz fundusz dłużny – CreditVentures zaprezentował stopę na poziomie 7,1%” – mówi Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu, Private Equity Managers SA.

W materiale informacje na temat:

  • realizacji 16 milionów 800 tysięcy wyniku brutto w roku 2017,
  • zwiększania opłaty stałej za zarządzanie,
  • dużej ekonomiki działalności finansowej,
  • 10-11 milionów przychodów kwartalnie,
  • wzrostu 23% rocznie,
  • znaczącej roli performance’u funduszy,
  • nowych inwestycji i wyjść, m.in. z Livebrain,
  • wypłaty dywidendy.
Comments are disabled

FreshMail.pl