Okniński (Unified Factory): Według prognozy inwestorzy mogą spodziewać 55 milionów przychodów z rentownością ok. 20% i zysku 12 milionów złotych
/ Prezentacje wyników / Okniński (Unified Factory): Według prognozy inwestorzy mogą spodziewać 55 milionów przychodów z rentownością ok. 20% i zysku 12 milionów złotych

Okniński (Unified Factory): Według prognozy inwestorzy mogą spodziewać 55 milionów przychodów z rentownością ok. 20% i zysku 12 milionów złotych

eRY_4Ieu1FI.jpg

„Zarówno spółka jak i inwestorzy powinni być zadowoleni z tego, co pokazaliśmy w raporcie z 2017 roku ze względu na to, że wzrosły przychody o około 50%, osiągnęliśmy niemalże 40 milionów złotych przychodu. Jest to dobra baza do tego, żeby dalej się rozwijać. Wzrost przychodów pociągnął za sobą wzrost rentowności, co w przypadku takich biznesów jak nasz daje dość ciekawą perspektywę na przyszłość” – mówi Maciej Okniński, Prezes Zarządu Unified Factory SA.

W materiale informacje na temat:

  • wzrostu przychodów o około 50% – do 40 milionów złotych,
  • wyniku EBITDA powyżej 15 milionów złotych,
  • zysku netto – około 9 milionów złotych,
  • zwiększonego zespołu i 2017 jako roku ważnych partnerów biznesowych,
  • pierwszego raportu finansowego według standardów MSR,
  • poprawy zarządzania należnościami i ściągalnością środków od klientów,
  • rosnącej rentowności i uporządkowania platformy produktowej,
  • ponad 260 wdrożeń i planowanych 350,
  • wejścia na rynki m.in. Filipin, Afryki i Gwatemali.
Comments are disabled

FreshMail.pl