Ostatni dzwonek na zapisy w skupie akcji IMS, 18 czerwca bieżącego roku upływa termin na składanie ofert sprzedaży
/ Najnowsze / Ostatni dzwonek na zapisy w skupie akcji IMS, 18 czerwca bieżącego roku upływa termin na składanie ofert sprzedaży

Ostatni dzwonek na zapisy w skupie akcji IMS, 18 czerwca bieżącego roku upływa termin na składanie ofert sprzedaży

IMS

IMS

18 czerwca br. upływa termin na składanie ofert sprzedaży akcji IMS, krajowego lidera w dziedzinie marketingu sensorycznego. Spółka przyjmuje oferty od akcjonariuszy po cenie 3,7 zł. Korzystny dla inwestorów jest fakt, że mimo zbycia akcji spółce, zachowują oni prawo do otrzymania dywidendy w wysokość 0,24 zł, gdyż termin ustalenia tego prawa przypada na 13 czerwca br.

IMS SA kontynuuje politykę skupowania akcji z rynku. W ramach kończącego się niebawem skupu akcji II transzy zamierza nabyć do 640.000 akcji po cenie 3,7 zł. Spółka przyjmuje oferty od akcjonariuszy od 6 czerwca do 18 czerwca 2018 roku do godz. 12:00*.

Spółka jako jedna z nielicznych z giełdowego parkietu prowadzi systematyczną politykę skupu akcji z rynku – nieprzerwanie od 2014 roku. Korzystną informacją dla akcjonariuszy jest możliwość sprzedaży akcji IMS po cenie 3,7 zł z jednoczesnym prawem do otrzymania dywidendy w kwocie 0,24 zł, co oznacza, że potencjalny zysk z transakcji jest o wiele większy.

Dojdzie do tego, gdyż termin ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 13 czerwca 2018 roku. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 6 czerwca br. uchwaliło dywidendę na jedną akcję w wysokości 0,24 zł, czyli wyższą o 20% niż pierwotnie rekomendował zarząd spółki (0,2 zł).

Stopa dywidendy wynosi przeszło 6%, co sprawia, że biorąc pod uwagę regularną politykę dywidendową IMS, prowadzoną nieprzerwanie od 2013 roku, wielu inwestorów traktuje akcje spółki jako atrakcyjną i bardziej opłacalną alternatywę wobec wielu innych instrumentów finansowych, w tym lokat bankowych. „Tak, docierają do nas sygnały od inwestorów, że traktują nasze akcje jako swoisty surogat instrumentów mniej ryzykownych. Nie dość, że płacimy co roku dywidendę wyraźnie przewyższającą stopę odsetek z obligacji skarbowych czy lokat bankowych, to nasi akcjonariusze dodatkowo mogą liczyć na wzrost kursu giełdowego, który w ciągu ostatnich 5 lat rośnie w tempie ponad 40%” – powiedział Piotr Bielawski, Wiceprezes Zarządu IMS SA.

* Więcej na temat warunków skupu akcji – link: TUTAJ

O spółce

Grupa IMS zajmuje się świadczeniem wyspecjalizowanych usług marketingi sensorycznego w Polsce, gdzie jest liderem rynkowym, i w 15 krajach Europy (głównie Europa Środkowa). Działalność IMS opiera się na trzech kluczowych filarach biznesowych:

  • audiomarketingu – przygotowanie i emisja formatów reklamowych oraz emisja reklam dźwiękowych,
  • digital signage – produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych,
  • aromamarketingu – dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych.

½ sprzedaży Grupy IMS pochodzi ze sprzedaży usług abonamentowych w tych obszarach działalności.IMS dostarcza swoje usługi do przeszło 13 tys. lokalizacji abonamentowych. Usługi abonamentowe cechują w większości długoterminowe umowy na ich świadczenie – zwykle kilkuletnie kontrakty. Odbiorcami tego typu usług są w dużej mierze galerie i centra handlowe, spożywcze sieci handlowe, firmy odzieżowe i obuwnicze oraz klienci sieciowi (gastronomia, banki, farmacja, markety DIY oraz sport&turystyka).

Od 2012 roku akcje IMS są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym – początkowo na NewConnect, od 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnioroczna łączna stopa zwrotu z akcji IMS w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła 44,2% (CAGR 2013-2017). Spółka nieprzerwanie od 2013 roku wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom.

Źródło: ISBnews, 12.06.2018

Zobacz także: TIM SA, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu, #222 PREZENTACJE WYNIKÓW

Echo Investment SA, Maciej Drozd – Wiceprezes Zarządu, #223 PREZENTACJE WYNIKÓW
T-Bull SA, Grzegorz Zwoliński – Prezes Zarządu, #294 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled

FreshMail.pl