/ Poza parkietem / Petrykowski (S&P Global Ratings): To co spowodowało korektę na rynku, bo nie krach, to mocno narastający nawis zmienności

Petrykowski (S&P Global Ratings): To co spowodowało korektę na rynku, bo nie krach, to mocno narastający nawis zmienności

UZ9Zgsx3CAg.jpg

„Mamy bardzo dobre dane makroekonomiczne. Gospodarki światowe odbiły się i odbijają się w bardzo zrównoważony i zdywersyfikowany sposób. Nie tylko mamy dobre dane, które idą z Ameryki, ale też z Europy, Azji. Otoczenie gospodarcze bardzo pozytywnie nastraja inwestorów. Do tego także solidne wyniki z rynków pracy” – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający S&P Global Ratings.

W materiale informacje dotyczące:

  • sytuacji na amerykańskiej giełdzie i jej wpływu na GPW,
  • pozytywnego otoczenia makroekonomicznego,
  • wzrostów na S&P 500,
  • powiększającego się rynku długu,
  • podwyżki stóp procentowych w bankach centralnych,
  • relatywnie stabilnych walut,
  • inwestorów dobrze nastawionych do Europy.
Comments are disabled

FreshMail.pl