/ Najnowsze / (16.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku Vistula miała 0,11 mln zł zysku netto, 1,93 mln zł zysku EBIT

(16.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku Vistula miała 0,11 mln zł zysku netto, 1,93 mln zł zysku EBIT

Vistula

Vistula

Vistula Group SA odnotowała 0,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,93 mln zł wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,56 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 136,16 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2018 roku wyniosły 98,7 mln zł i były o 14,3 mln zł (tj. o 17%) wyższe od przychodów osiągniętych za okres I kwartału 2017 roku. Grupa zanotowała następujące dynamiki w sprzedaży w kanałach detalicznych: Vistula – wzrost o 8,5 mln zł (+ 18%); Wólczanka – wzrost o 4,3 mln zł (+22%); Deni Cler Milano – wzrost o 0,2 mln zł (+2%) Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest ze wzrostem sprzedaży z 1m2 oraz rozwojem sieci sprzedaży. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody” – czytamy w raporcie.

Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2018 roku wyniósł 46,2 mln zł i był o 12% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto zmniejszyła się o 2,1 pkt proc. r/r do 46,8%. Vistula odnotowała spadek marży o 2,8 pkt proc. ze względu na presję konkurencyjną oraz niekorzystne warunki pogodowe (późna wiosna, mniejszy udział nowej kolekcji w sprzedaży); Wólczanka odnotowała wzrost marży o 0,7 pkt proc. ze względu na korzystniejsze ceny zakupu; zaś Deni Cler Milano – wzrost marży o 2,7 pkt proc. ze względu na korzystniejsze warunki zakupu, wymieniono w raporcie.

„Przychody w grupie kapitałowej w okresie I kwartału 2018 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 61,9 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w I kwartale 2017 roku o 10,1 mln zł (20%). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty dzięki zwiększeniu powierzchni sprzedaży, a także dzięki wzrostowi sprzedaży z m2. Zysk brutto na sprzedaży segmentu jubilerskiego w I kwartale 2018 roku wyniósł 31,6 mln zł i był o 18,3% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto spadła o 0,5 p.p. i wyniosła 51,1% w I kwartale 2018 roku w stosunku do 51,6% w I kwartale 2017 roku. Spadek marży związany jest z wyższym udziałem sprzedaży zegarków w strukturze sprzedaży segmentu jubilerskiego” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,37 mln zł wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec I kwartału 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 33,6 tys. m2 r/r. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 11%, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 9%. Na koniec I kwartału 2018 roku Grupa Kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 416 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler, podano w raporcie.

O spółce

Vistula Group SA specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: 11 bit studios SA, Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu, #292 ZE SPÓŁEK

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #90 PYTANIA DO LONGTERMA
Comments are disabled

FreshMail.pl