/ Najnowsze / (10.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku zysk netto Banku Pekao wyniósł 392,33 mln zł, aktywa 182,74 mld

(10.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku zysk netto Banku Pekao wyniósł 392,33 mln zł, aktywa 182,74 mld

Pekao

Pekao

Bank Pekao SA odnotował 392,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 349,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 205,69 mln zł wobec 1 115,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 588,05 mln zł wobec 573,48 mln zł rok wcześniej.

„Wynik odsetkowy netto pozostaje w trendzie wzrostowym +1,2% kw/kw mimo negatywnego wpływu krótszego I kwartału i niższej stawki rezerwy obowiązkowej odprowadzanej przez Bank do NBP. Kontynuacja wzrostu marży odsetkowej dzięki silnemu wsparciu produktów o wyższej marży i dyscyplinie cenowej” – podał bank w prezentacji.

Bank podał, że po rekordowym 2017 r. raportuje kolejne rekordy konsekwentnie wdrażając strategię „Siły Żubra”. Zysk netto 392 mln zł (+12% r/r) jest osiągnięty dzięki wyższym dochodom z działalności podstawowej we wszystkich segmentach oraz silnej dyscyplinie kosztowej. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności – wzrost ROE o 35 p.b. do 8,7% oraz marży odsetkowej o 6 p.b. do 2,82%.

„Systematycznie poprawiamy osiągane wyniki, zarówno jeśli chodzi o wzrost biznesu, dochodowość oraz wskaźniki efektywności. Poprawiliśmy zysk netto, wskaźnik ROE, wzrosła marża odsetkowa. Utrzymujemy wysoki, dwucyfrowy wzrost portfela kluczowych kredytów detalicznych oraz stabilny wzrost bazy depozytowej. Jesteśmy jednym z najsilniejszych banków w Polsce o czym świadczą nasze wysokie wskaźniki kapitałowe i możliwości dywidendowe banku. Świadczy o tym również nasza decyzja o rekomendacji 99,3% zysku banku za rok 2017 w formie dywidendy dla naszych akcjonariuszy” – powiedział wiceprezes nadzorujący pion finansowy Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie.

Dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 4,3% r/r do 1 852 mln zł w I kw. br.

Bank zanotował koszty operacyjne za I kw. na poziomie 851 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2% r/r oraz spadek o 1,4% kw/kw.

„Wyższa część zmiennej struktury wynagrodzeń spowodowała wzrost kosztów osobowych r/r, również pod wpływem zmiany legislacyjnych, przy stabilnym koszcie wynagrodzeń. Wzrost kosztów rzeczowych w ujęciu r/r wynika przede wszystkim z wyższego budżetu marketingowego oraz projektów strategicznych realizowanych w banku – dostosowanie budżetu marketingowego do poziomów sektora” – czytamy także w prezentacji.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 46,0% w I kw. 2018 r. wobec 45,5% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 182,74 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 169,16 mld na koniec I kw. 2017 r..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 434,73 mln zł wobec 457,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1% na koniec I kw. 2018 r. wobec 17,7% rok wcześniej.

O spółce

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Grupa Azoty SA, dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, #290 ZE SPÓŁEK

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #25
Paweł Łapiński o inwestycjach i akwizycjach Grupy Azoty
Comments are disabled

FreshMail.pl