/ Najnowsze / (18.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku Trakcja miała 22,41 mln zł straty netto, 23,77 mln zł straty EBIT

(18.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku Trakcja miała 22,41 mln zł straty netto, 23,77 mln zł straty EBIT

Trakcja

Trakcja

Trakcja PRKiI SA odnotowała 22,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2018 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego. Ponadto w okresie I kwartału 2018 roku Trakcja PRKiI rozliczała kontrakty pozyskane w latach ubiegłych, w trudnym okresie ofertowym dla branży i w związku z tym realizowane na niskiej rentowności. Na prezentowane […] wyniki I kwartału 2018 roku miał również wpływ nadzwyczajny wzrost cen materiałów budownictwa infrastrukturalnego, usług podwykonawczych i kosztów płac” – czytamy w komentarzu do wyników.

„Trakcja PRKiI ponosi także koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej i ponownym wejściem w segment tramwajowy (rynek miejski). Ponadto Trakcja PRKiI kontynuuje przygotowanie działalności na rynkach zagranicznych, na których wybrane programy inwestycyjne sięgają 2030 roku. Na wyniki uzyskane przez grupę miała także wpływ zmiana struktury portfela zamówień spółek litewskich” – czytamy dalej.

Strata operacyjna wyniosła 23,77 mln zł wobec 6,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,1 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 136,66 mln zł rok wcześniej.

„W trakcie I kwartału 2018 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 205,1 mln zł, które zwiększyły się o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 8,0 mln zł, a wynik brutto ze sprzedaży zmniejszył się o 12,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła -3,9% w I kwartale 2018 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2017 osiągnęła poziom 3,2%” – wskazano także w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 9,57 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany portfel zamówień budowlanych Trakcji PRKiI SA wynosił 1 958 mln zł na koniec marca br., podała spółka.

„Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2018 roku wyniósł 1 958 mln zł bez części przychodów przypadającej na konsorcjantów. W pierwszym kwartale 2018 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 431 mln zł (bez części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co oznacza znaczny wzrost o 182 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku (73%). Udział w nowych przetargach w 2018 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy” – czytamy w komentarzu spółki do wyników I kwartału.

O spółce

Trakcja PRKiI SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: IV. 2018
startupy.tv | Anton Butser, PingDelivery
Comments are disabled

FreshMail.pl