PKN Orlen zaktualizował strategię grupy na lata 2019-2022 – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / PKN Orlen zaktualizował strategię grupy na lata 2019-2022

PKN Orlen zaktualizował strategię grupy na lata 2019-2022

PKN Orlen

PKN Orlen

Zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen SA zatwierdziły aktualizację strategii grupy na lata 2019-2022, która zakłada m.in. 10,3 mld zł średniorocznego zysku EBITDA LIFO (przed odpisami) i średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 6,8 mld zł, podała spółka.

„Potrzeba aktualizacji wystąpiła z uwagi na wysoką zmienność czynników makroekonomicznych oraz potrzebę przedstawienia wartości docelowych na kolejny, 2-letni okres” – czytamy w komunikacie

    Cele finansowe i operacyjne na lata 2019-2020 to:

  • średnioroczny zysk EBITDA LIFO (przed odpisami) w kwocie 10,3 mld zł,
  • średnioroczne nakłady inwestycyjne (capex) w wysokości 6,8 mld zł,
  • dźwignia finansowa poniżej 30%,
  • kowenant dług netto/EBITDA poniżej 1,5,
  • utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym,
  • systematyczna wypłata dywidendy uwzględniająca sytuację finansową PKN Orlen SA.

Zgodnie z założonymi celami średnioroczna EBITDA LIFO powinna wynosić 8,3 mld zł w segmencie downstream, 2,4 mld zł w detalu, 0,5 mld zł w upstream i -0,9 w funkcjach korporacyjnych. Zakładany średnioroczny capex według segmentów to odpowiednio 4,9 mld zł, 0,07 mld zł, 0,7 mld zł i 0,5 mld zł.

Strategia zakłada zwiększenie przerobu ropy o 0,3 mln ton do 33,7 mln ton w 2022 r., zwiększenie udziału w rynku paliw o 2,4 pkt proc. do 18,4% i wzrost wydobycia węglowodorów o 7 tys. boe/d do 25 tys. boe/d.

Aktualizacja nie uwzględnia procesu zakupu akcji i integracji z Grupą Lotos. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i nabyciu kontrolnego pakietu akcji w kapitale zakładowym Grupy Lotos zostanie opublikowana nowa strategia Grupy Orlen, zastrzeżono.

„Aktualizacja strategii nie uwzględnia wpływu ewentualnych transakcji przejęć, dezinwestycji oraz efektów uruchamiania innych niż ujęte w niej projektów inwestycyjnych w ramach rozwoju organicznego, które mogą powstać w kolejnych latach. Nie uwzględnia również wpływu innego niż założony scenariusza zmian sytuacji makroekonomicznej, zdarzeń jednorazowych czy też zmian regulacji, które mogą pojawić się w miejsce aktualnych przepisów” – czytamy dalej.

Aktualizacja strategii PKN Orlen SA na lata 2019-2022 zakłada systematyczną wypłatę dywidendy, uwzględniając sytuację finansową, podała spółka.

„Jako zarząd będziemy rekomendować wypłatę dywidendy, bo chcemy budować atrakcyjność Orlenu wśród inwestorów. Zamierzamy prowadzić zrównoważoną politykę w tym zakresie” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z „Parkietem”.

W czerwcu br. akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. W 2017 r. przeznaczyli 1 283,13 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 5 364,46 mln zł, na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

PKN Orlen SA zakłada możliwość odwrócenia części odpisów aktualizujących wartość majątku Unipetrolu w sprawozdaniu grupy za IV kw. 2018 r., co może mieć istotny pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA, podała spółka.

„PKN Orlen SA informuje, że zatwierdzona 20 grudnia 2018 roku aktualizacja strategii Grupy Orlen na lata 2019-2022 oraz przyjęty w jej ramach, plan średnioterminowy na lata 2019-2022, oparty o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, stanowią dla spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów. W związku z tym PKN Orlen S.A. identyfikuje prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol. Może to mieć istotny pozytywny niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA grupy kapitałowej Orlen” – czytamy w komunikacie.

Szacunki liczbowe będą kalkulowane niezwłocznie po ustaleniu poziomów stóp dyskonta i stanu aktywów do testu na dzień 31 grudnia 2018 r., podano także.

O spółce

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.

Źródło: ISBNews, 21.12.2018
Zdjęcie: orlen.pl

Zobacz także: Summa Linguae SA Okiem ANALITYKA #36, Sobiesław Kozłowski (06.12.2018)

startupy.tv| Jakub Zygmunt, dollarro.com
Enter Air SA, Grzegorz Polaniecki – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, #318 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled