W pierwszym kwartale 2018 roku PKP Cargo miało 35,61 mln zł zysku netto, 200,3 mln zł EBITDA
/ Najnowsze / W pierwszym kwartale 2018 roku PKP Cargo miało 35,61 mln zł zysku netto, 200,3 mln zł EBITDA

W pierwszym kwartale 2018 roku PKP Cargo miało 35,61 mln zł zysku netto, 200,3 mln zł EBITDA

PKP Cargo

PKP Cargo

PKP Cargo SA odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,26 mln zł wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wynik na działalności operacyjnej powiększony o pozycję ‚amortyzacja i odpisy aktualizujące’ określany jako EBITDA, wyniósł 200,3 mln zł w okresie 3 miesięcy 2018 r. i wzrósł o 53,3 mln zł, tj. o 36,2% r/r.” – czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 192,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 077,41 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2018 r. Grupa PKP Cargo (w której wiodącą rolę pod względem przewozów odgrywa PKP Cargo S.A.) utrzymała
pozycję lidera na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Udział Grupy w krajowym rynku wyniósł w tym okresie 43,4% (-1,4 pkt proc. r/r) w odniesieniu do przetransportowanej masy towarowej oraz 48,5% (-3,7 pkt proc. r/r) w ujęciu wykonanej pracy przewozowej. Jednocześnie jednostka dominująca odpowiadała za udział rynkowy równy 42,6% (-1,7 pkt proc. r/r) pod względem masy towarowej oraz 48,3% (-3,6 pkt proc. r/r) pod względem pracy przewozowej” – czytamy w raporcie.

Grupa za I kwartał 2018 r. poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego w wysokości 132,5 mln zł, tj. więcej 53,4% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 43,74 mln zł wobec 9,19 mln zł straty rok wcześniej.

O spółce

PKP Cargo SA zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: #BIZNESwDRODZE, odcinek 3, Arkadiusz Miętkiewicz, British Automotive Polska

SARE stało się właścicielem 100% akcji Sales Intelligence
startupy.tv | Andrew Hope, Salesbook
Comments are disabled

FreshMail.pl