W I połowie 2018 Vivid Games miało wstępnie ok. 2,88 mln zł straty netto – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / W I połowie 2018 Vivid Games miało wstępnie ok. 2,88 mln zł straty netto

W I połowie 2018 Vivid Games miało wstępnie ok. 2,88 mln zł straty netto

Vivid Games

Vivid Games

Vivid Games SA miało ok. 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r., przy przychodach ze sprzedaży ok. 3,69 mln zł i kosztach działalności operacyjnej 10,34 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Odpowiednio: jednostkowa strata wyniesie ok. 6,25 mln zł oraz jednostkowe przychody ze sprzedaży 3,69 mln zł i koszty działalności operacyjnej 14,6 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„W związku z zatwierdzonym już wynikiem za 2016 rok, korekta podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok (wynik kontroli UCS w Toruniu […]) w wysokości 661,7 tys. zł (podatek + odsetki) została wykazana poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego w 2018 roku, bez wpływu na wynik bieżącego roku 2018. W związku z powyższym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz raport emitenta za rok 2016 nie będą korygowane” – czytamy dalej.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r. znajdzie się informacja dotycząca korekty błędu poprzednich okresów w zakresie ujęcia w 2017 roku realizacji instrumentu dłużnego (tzw. opcja Gizy). Po ponownej analizie faktów, zgodnie z MSR 32, podjęto decyzję, iż rozliczenie opcji powinno nastąpić w grudniu 2017 roku. Zobowiązanie finansowe powinno zostać wykazane jako instrument kapitałowy w pozycji kapitał zapasowy. Korekta w wysokości 3 125,22 tys. zł nie wpłynęła na wynik 2017 r. W związku z korektą, wycena tzw. opcji Gizy pozostaje bez wpływu na wyniki grupy w 2018 roku, w związku z czym spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport za pierwszy kwartał 2018 r., podano także.

O spółce

Vivid Games SA działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games SA zadebiutował w 2016 roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews, 12.09.2018
Zdjęcie: vividgames.com

Zobacz także: Podsumowanie I półrocza 2018 w Grupie Aforti

Albert „Longterm” Rokicki, #99 PYTANIA DO LONGTERMA
Tomasz Ciach o branży biotechnologicznej
Comments are disabled

FreshMail.pl