Projprzem w III kwartale 2018 miał 4.35 mln zł zysku netto, 5.16 mln zł zysku EBIT – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Projprzem w III kwartale 2018 miał 4.35 mln zł zysku netto, 5.16 mln zł zysku EBIT

Projprzem w III kwartale 2018 miał 4.35 mln zł zysku netto, 5.16 mln zł zysku EBIT

Projprzem Makrum

Projprzem Makrum

Projprzem Makrum SA odnotował 4.35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4.08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5.16 mln zł wobec 5.25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73.22 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 56.29 mln zł rok wcześniej.

„Trzeci kwartał był dla spółki bardzo owocnym czasem. Nie tylko przyśpieszyliśmy rozwój w najważniejszych segmentach operacyjnych naszej grupy przemysłowej, ale również podzieliliśmy się w tym czasie zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając wysoką dywidendę. Zauważamy coraz pozytywniejszy odbiór spółki przez rynek, co zaczyna być również widoczne w naszym kursie akcji. Przed nami jednak jeszcze duży potencjał rozwoju” – skomentował prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

W samym tylko październiku kurs akcji spółki wzrósł o prawie 25%, podkreśliła spółka. Dywidendę wypłacono 12 września w wysokości 1.1 zł na akcję. Suma ta, pierwotnie ustalona na 1 zł, została podwyższona na wniosek jednego z uczestników walnego zgromadzenia zatwierdzającego wypłatę.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 9.12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3.47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 196.11 mln zł w porównaniu z 138.38 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy wzrosła o 55% r/ do 16.58 mln zł.

„Kolejny okres największą rentowność w grupie osiągnął segment budownictwa przemysłowego, co jest efektem realizacji zakontraktowanych w minionym roku wysokomarżowych umów. Segment ten odnotował w I-III kwartale 2018 r. 75 mln zł przychodów, wobec 12.3 mln zł w I-III kwartale 2017 r. W związku z dynamicznym rozwojem, z początkiem listopada, firma postanowiła uruchomić oddział we Wrocławiu. Jest to trzeci oddział spółki, po Bydgoszczy i Poznaniu” – czytamy w komunikacie.

Systemy przeładunkowe czyli segment operacyjny spółki postrzegany jako najbardziej perspektywiczny w związku z boomem na rynku e-commerce i rozwojem centrów dystrybucyjnych, zanotował przychody na poziomie 96 mln zł (76.2 mln zł w I-III kwartale 2017 r.). W tym segmencie sprawozdawczym ujęto także sprzedaż najnowszego produktu grupy – innowacyjnych systemów parkingowych Modulo. Łącznie segment ten posiada prawie połowę udziałów w przychodach spółki, podano także.

„Jedynym segmentem w działalności Projprzem Makrum, który nie wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym, był segment maszyn i konstrukcji stalowych. Odnotował on 23 mln zł przychodów [w I-III kw. br.]. Ich zmniejszenie w stosunku do minionego roku jest efektem zbycia nieefektywnego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem potencjału produkcyjnego kluczowego zakładu spółki w Koronowie k./Bydgoszczy. Segment maszynowy obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, skupi się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców, ograniczając działalności usługową na cudzej dokumentacji” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 6.13 mln zł wobec 5.64 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.

Źródło: ISBnews, 16.11.2018

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #36

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: X. 2018
startupy.tv| Sebastian Czarnota, Digital Fingerprints
Comments are disabled

FreshMail.pl