Przedstawiamy energetyczne informacje ze spółek: Tauron, PGE, Enea, Energa – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Przedstawiamy energetyczne informacje ze spółek: Tauron, PGE, Enea, Energa

Przedstawiamy energetyczne informacje ze spółek: Tauron, PGE, Enea, Energa

energetyczne informacje

energetyczne informacje

– Informacje spółka TauronPE SA

Tauron Polska Energia SA szacuje koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT na 800-900 mln zł, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

„Jeśli chodzi o modernizacje, to jest to przede wszystkim kwestia dostosowania jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. Kilka bloków, w szczególności klasy 200 MW, będzie podlegało modernizacji. Koszt szacunkowo wyniesie w okolicach 800-900 mln zł” – powiedział Grzegorczyk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Podkreślił, że kwota ta dotyczy zarówno spółki zależnej Tauron Wytwarzanie, jak i Tauron Ciepło.

Bloki muszą zostać dostosowane do konkluzji BAT do 2021 r. BAT to standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Inwestycja w budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola jest zaawansowana w 86%, poinformował prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk.

„Realizujemy też budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola na paliwo gazowe. Stan zaawansowania prac w tym projekcie wynosi 86%” – powiedział Grzegorczyk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Przypomniał, że termin oddania bloku to IV kw. 2019 r., podobnie jak bloku 910 MW w Jaworznie.

„W zakresie obu inwestycji nie ma przesłanek, aby mówić o opóźnieniach” – powiedział prezes.

Inwestycja w Stalowej Woli, która jest wspólnym przedsięwzięciem Taurona Polskiej Energii i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450 MWe i cieplnej 240 MWt. Blok gazowo-parowy pracujący w wysokosprawnej kogeneracji jest budowany na terenie istniejącej już elektrowni w Stalowej Woli. Blok ma zostać przekazany do eksploatacji na koniec 2019 r.

Tauron Polska Energia SA otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, podał Tauron. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych, o których mowa, wynosi około 200 MW.

„Transakcja może zostać przeprowadzona w drodze nabycia przez emitenta niemieckich oraz polskich spółek osobowych operujących farmami (spółek projektowych). W takim przypadku emitent przejmie ogół praw i obowiązków dotychczasowych wspólników spółek projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności bankowej w stosunku do spółek projektowych. Emitent dopuszcza także przeprowadzenie transakcji poprzez nabycie przedsiębiorstw polskich spółek projektowych” – czytamy w komunikacie.

Celem negocjacji będzie określenie możliwości, zasad, warunków i parametrów finansowych transakcji. Zawarcie transakcji będzie uzależnione od uzyskania satysfakcjonujących wszystkie strony wyników negocjacji, podano także.

Tauron zapowiedział też, że o podpisaniu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji lub o zakończeniu negocjacji poinformuje odrębnym raportem.

O spółce

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku.

– Informacje spółka PGE SA

Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) ocenia, że koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT będzie wyższy niż wcześniej szacowany i wyniesie ok. 2,2 mld zł, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

„Jeśli chodzi o modernizacje, to cały wysiłek jest położony na dostosowanie do BAT. Mamy konieczność dostosowania się do lipca 2021 r. W strategii planowaliśmy, że będzie to koszt ok. 1,6-1,8 mld zł. W tej chwili przetargi pokazują że niestety ten wysiłek finansowy będzie większy – ok. 2,2 mld zł” – powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Dodał, że w większości lokalizacji umowy zostały już podpisane. Jedynie w przypadku Elektrowni Rybnik zarząd musi podjąć decyzję o dokładnym zakresie prac.

W marcu br. PGE szacowała nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł.

BAT to standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Polska Grupa Energetyczna AS (PGE) planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

„Jeśli chodzi o nowe inwestycje, które planujemy, to jest to 3,2 GW. Pod tą liczbą kryją się przede wszystkim nasze przygotowania do inwestycji w offshore. W pierwszym etapie ok. 1,5-1,8 GW – mamy trzy lokalizacje na Bałtyku. W drugim etapie – około 0,5-1 GW” – powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Grupa przygotowuje też inwestycję w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

„Żeby odtworzyć moc elektrowni, planujemy dwa bloki na paliwo gazowe. W zależności od tego, jaką otrzymamy ofertę, będą to bloki albo 450 MW, albo 500 MW. Jesteśmy mocno zaawansowani w przygotowaniu tej inwestycji” – dodał wiceprezes.

Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) planuje przeznaczyć 3 mld zł w najbliższych latach na kablowanie sieci dystrybucyjnej, tzn. wymianę linii napowietrznych na położone pod ziemią linie kablowe, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

„Jeśli chodzi o sieci dystrybucyjne, jest to stabilny rynek wynikający z wieloletnich umów inwestycyjnych z URE i przeznaczamy na to ok. 1,85 mld zł rocznie” – powiedział Wasiłek podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

„3 mld zł zamierzamy w najbliższych latach przeznaczyć na kablowanie naszych sieci dystrybucyjnych, co wynika z konieczności dostosowania wymagań taryfy jakościowej SAIDI i SAIFI” – dodał wiceprezes.

O spółce

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku.

– Informacje spółka Enea SA

Enea SA planuje inwestycje w wytwarzaniu m.in. w farmę fotowoltaiczną, blok na paliwo RDF i rozważa do 1 000 MW w kogeneracji i energetyce rozproszonej w perspektywie do 2030 r., poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

„Głównym projektem inwestycyjnym jest realizowana wspólnie z Energą Elektrownia Ostrołęka C – harmonogram jest realizowany, trwają prace przygotowawcze” – powiedział Adamczak podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Przypomniał też, że spółka prowadzi studium wykonalności bloku zgazowania węgla (IGCC) koło Bogdanki

„Studium wykonalności skupia się na osiągnięciu parametrów zbliżonych do wymagań europ, czyli do emisyjności poniżej 550 g CO2 na kWh” – powiedział.

„Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to jest farma fotowoltaiczna 1 MW, która była zgłoszona do aukcji OZE” – dodał wiceprezes.

Wskazał też, że Enea pracuje nad studium wykonalności dla bloku na paliwo RDF, który powstałby w miejscu obecnego bloku w derogacji 200 MW.

„Oprócz tego, w perspektywie roku 2030 rozważamy inwestycje w moce do 1 000 MW w obszarze kogeneracji, źródeł rozproszonych i OZE” – podsumował Adamczak.

Enea SA planuje przeznaczyć 1 mld zł na modernizację aktywów wytwórczych w najbliższych latach, w tym 500 mln zł na dostosowanie do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Piotr Adamczak.

„Główne modernizacje dotyczą 4700 MW mocy. W latach 2019-2021 łączna moc modernizowanych bloków to 2046 MW, w tym w lokalizacji Kozienice modernizacja bloków klasy 200 1,2,3,4,5,6 i 7, w lokalizacje Połaniec modernizacja bloków 225 MW bloku nr 5” – powiedział Adamczak podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Enea Wytwarzanie planuje też m.in. modernizację bloków klasy 500 i remont kapitalny bloku 11 w 2022 r. W 2023 r. modernizowane będą bloki klasy 200 (nr 2 i 7) i blok klasy 500 (nr 9).

„Łączne przewidywane nakłady inwestycyjne to 1 mld zł, w tym związane z konkluzjami BAT to 500 mln zł” – powiedział wiceprezes.

„W zakresie sieci dystrybucyjnej szacujemy wydatki na poziomie ponad 1 mld zł rocznie. Te wydatki koncentrują się na inwestycjach w sieci, na teleinformatyce i infrastrukturze dla wspomagania działalności” – wskazał też Adamczak.

O spółce

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

– Informacje spółka Energa SA

Energa SA planuje inwestycje w ok. 1 000 MW mocy wytwórczych w najbliższych latach, oprócz realizowanej wspólnie z Eneą inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk.

„Aktualnie mamy przygotowany projekt [w energetyce odnawialnej] 30 MW, który po aukcji OZE jesteśmy w stanie zrealizować” – powiedziała Klimiuk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

W trakcie procedury przetargowej jest natomiast blok biomasowy w Kaliszu o mocy brutto 10 MW.

„Ponadto planujemy nasze inwestycje w moce wytwórcze w najbliższych latach w ok. 1 000 MW – będą to dwie jednostki gazowo-parowe w północnej części Polski” – zapowiedziała prezes.

Energa SA przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną w latach 2018-2025, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk.

„W zakresie sieci dystrybucyjnych w ciągu najbliższych 8 lat łącznie zamierzamy wydać ponad 10 mld zł” – powiedziała Klimiuk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Wskazała, że najważniejsze zadania to budowa i rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców (planowane nakłady to ok. 4 mld zł), budowa i rozbudowa sieci w związku z rosnącymi przepływami oraz przyłączaniem źródeł energii (ok. 1 mld zł), modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu spełnienia wymogów jakościowych i zapewnienia niezawodności dostaw (ok. 4,2 mld zł), inteligentne opomiarowanie (0,8 mld zł).

„Czyli średniorocznie w latach 2018-2025 Energa zamierza przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną” – podsumowała prezes.

W ramach inwestycji w sieć dystrybucyjną realizowany jest też program kablowania sieci.

O spółce

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Źródło: ISBnews, 02.10.2018

Zobacz także: Dariusz Piekarski o synergiach i planach SARE

Mateusz Namysł, #29 PODSUMOWANIE MIESIĄCA (28.09.2018)
Wiadomości z Rynku Nieruchomości, odcinek 6: Konrad Okła (28.09.2018)
Comments are disabled

FreshMail.pl