Przegląd wyników Archicom, Artifex Mundi, IMC, Pepees, Ulma po pierwszej połowie 2018 roku – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Przegląd wyników Archicom, Artifex Mundi, IMC, Pepees, Ulma po pierwszej połowie 2018 roku

Przegląd wyników Archicom, Artifex Mundi, IMC, Pepees, Ulma po pierwszej połowie 2018 roku

Przegląd wyników Archicom, Artifex Mundi, IMC, Pepees, Ulma

Przegląd wyników Archicom, Artifex Mundi, IMC, Pepees, Ulma

Archicom SA odnotował 11,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 13,74 mln zł wobec 14,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,54 mln zł wobec 17,42 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 13,7% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,47 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 118,79 mln zł rok wcześniej.

„Przychody grupy wyniosły 152,5 mln zł i były o 28,4% wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 118,8 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miała przede wszystkim wyższa liczba mieszkań przekazanych klientom. Klienci odebrali w I poł. 2018 r. klucze do 470 lokali, co oznacza 37,8% wzrost wobec 341 lokali przekazanych w I poł. 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży i pozostałe wskaźniki rentowności kształtowały się w I pół. 2018 r. na dobrym, stabilnym poziomie” – czytamy w komunikacie.

Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w I poł. br. 27% wobec 27,7% rok wcześniej, a marża EBITDA – odpowiednio: 13,5% wobec 15,3% rok wcześniej.

Deweloper sprzedał w I poł. 2018 r. 646 mieszkań, a do 31 sierpnia 2018 r. nabywców znalazło łącznie 869 lokali.

„Wysokie wolumeny sprzedanych mieszkań, które osiągaliśmy w poprzednich kwartałach, pozytywnie przekładają się na aktualne wyniki grupy. W I półroczu 2018 r. znacząco wzrosły przychody, a wskaźniki rentowności utrzymują się na stabilnym poziomie. Należy pamiętać, że aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest wymagająca, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty realizacji projektów, które przełożyły się na około 10% wzrost cen lokali na całym rynku. Popyt na mieszkania wciąż jest duży, choć klienci podejmują decyzje zakupowe dłużej i bardziej ostrożnie” – skomentował prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 10,35 mln zł wobec 15,87 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2016 roku.

Artifex Mundi SA odnotował 2,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,36 mln zł wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10,77 mln zł rok wcześniej.

„O wzroście przychodów Grupy przesądziła wyższa sprzedaż segmentu gier free-to-play, częściowo mająca charakter jednorazowy (sprzedaż praw do tytułów ‚Nightmares from the Deep’: ‚A Hidden Object Adventure’ i ‚Kate Malone: Hidden Object Detective’), kompensująca niższą sprzedaż segmentu gier HOPA. O zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży gier HOPA przesądziły m.in. efekt wysokiej bazy, związanej z odnotowaniem w I półroczu 2017 r. przychodów z komercjalizacji gier w wygaszanym, od połowy 2017 r. sklepem z aplikacjami Amazon Underground, jak również wdrożone na przełomie 2017 i 2018 r. zmiany w strategii rozwoju segmentu, obliczone na wzrost rentowności sprzedaży i zwrotu na kapitale segmentu poprzez m.in. podniesienie cen sprzedawanych gier (skutkujące okresowo spadkiem wolumenu sprzedaży) i optymalizację harmonogramu premier nowych gier” – czytamy w raporcie.

Kluczowy wpływ na zysk operacyjny, poza wzrostem sprzedaży segmentu free-to-play, miały m.in. ograniczenie kosztów zarządu o 12%, związane m.in. z optymalizacją kosztów stałych i reorganizacją zespołu. Wyższe koszty finansowe netto, częściowo związane z sytuacją na rynku walutowym, przesądziły o spadku zysku netto do 2,6 mln zł w I półroczu 2018 r. z 2,8 mln zł w I półroczu 2017 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1,95 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Artifex Mundi SA jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w listopadzie 2016 roku.

IMC SA odnotowało 24,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 30,3 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,98 mln USD wobec 34,46 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,11 mln USD w I poł. 2018 r. wobec 62,64 mln USD rok wcześniej.

O spółce

IMC SA jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

Pepees SA odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.. 2018 r. wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,88 mln zł wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej.

„W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. grupa kapitałowa Pepees osiągnęła sprzedaż w kwocie 116,8 mln zł, co stanowiło porównywalną wysokość względem analogicznego okresu roku ubiegłego (116 mln zł). Nastąpił wzrost sprzedaży produktów ziemniaczanych o 5% przy jednoczesnym spadku sprzedaży energii elektrycznej o 26%. Za sprawą wyższej dynamiki wzrostu kosztów sprzedanych produktów (w porównaniu do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów) grupa kapitałowa wypracowała w pierwszym półroczu 2018 r. zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 30,1 mln zł, co oznaczało spadek o 1,5% względem analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,96 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 98,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,09 mln zł wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Pepees SA to notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

Ulma Construccion Polska SA odnotowało 21,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,78 mln zł wobec 6,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,22 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 89,67 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2018 r. roku grupa kapitałowa osiągnęła 24 693 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach itp.). Przychody te były o 43,9% wyższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku w ślad za dobrą koniunkturą rynkową notowaną na Ukrainie (i to pomimo konfliktu trwającego wciąż na jej wschodnich terenach) oraz na Litwie. W rezultacie udział handlowej działalności eksportowej w łącznych przychodach wzrósł w I półroczu 2018 roku do poziomu 23,0% wobec 19,1% w analogicznym okresie poprzedniego roku” – czytamy w raporcie.

„W I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 11 055 tys. zł (tj. o 36,6%) w stosunku do poziomu osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność na poziomie EBITDA (liczona jako stosunek EBITDA do sprzedaży) ukształtowała się na poziomie 38,52% przy 33,73% osiągniętym w I półroczu roku poprzedniego” – podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 21,33 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska SA działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

Źródło: ISBnews, 14.09.2018

Zobacz także: Nowe podejście do znanego leku

Mateusz Namysł, #28 PODSUMOWANIE MIESIĄCA
Jak polski rząd wspiera ekspansję zagraniczną URSUS
Comments are disabled

FreshMail.pl