Przegląd wyników finansowych Stelmet za III kwartał roku finansowego 2017/2018 – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Przegląd wyników finansowych Stelmet za III kwartał roku finansowego 2017/2018

Przegląd wyników finansowych Stelmet za III kwartał roku finansowego 2017/2018

Stelmet

Stelmet

Stelmet SA odnotował 12,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 (1 kwietnia – 30 czerwca br.) wobec 13,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,83 mln zł wobec 15,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 33,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,61 mln zł w III kw. r. fin. 2017/2018 wobec 196,31 mln zł rok wcześniej.

„Zgodnie z oczekiwaniami, po słabszym niż przed rokiem pierwszym półroczu, gdy w wynikach sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej było widać wpływ dłuższej niż zwykle zimy, trzeci kwartał przyniósł istotne ożywienie popytu na wyroby DAO. W efekcie w trzecim kwartale zanotowaliśmy wzrost sprzedaży DAO na wszystkich rynkach Europy kontynentalnej – w ujęciu wolumenowym sięgnął on 23%” – skomentował wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

Na wzrost całkowitych przychodów w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego złożyła się także rekordowa sprzedaż pelletu. Przychody z tego tytułu wyniosły blisko 22 mln zł, czyli o 55% więcej niż rok wcześniej. „To efekt zwiększonych mocy produkcyjnych Grupy Stelmet w wyniku uruchomienia nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu oraz utrzymującego się wysokiego popytu na to ekologiczne paliwo. Narastająco po trzech kwartałach tego roku, udział pelletu w całkowitych przychodach wzrósł do 15% z niespełna 12% rok wcześniej – powiedział prezes Stelmet Stanisław Bieńkowski, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. r. fin. 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 r. do 30 czerwca br.) spółka miała 16,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 434,38 mln zł w porównaniu z 424,71 mln zł rok wcześniej. EBITDA Grupy Stelmet w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 wyniosła 56,4 mln zł, tj. o 17% więcej niż przed rokiem.

„Na wynik [przychodów] złożył się wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu o 30% r/r przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej o 2% r/r. Negatywny wpływ na wartość przychodów wyrażoną w złotych miało przede wszystkim umocnienie polskiej waluty wobec euro i funta brytyjskiego, co jest istotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że zdecydowaną większość sprzedaży Grupy Stelmet stanowi eksport na rynki Europy Zachodniej (głównie do Niemiec i Francji) oraz na rynek brytyjski. Zarząd szacuje, że negatywny wpływ umocnienia złotego na całkowite przychody ze sprzedaży wyniósł około 7 mln zł” – czytamy dalej.

Niższy zysk netto to przede wszystkim efekt wyższej amortyzacji oraz ujemnego salda przychodów i kosztów finansowych w kwocie 6,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowano zysk z działalności finansowej w kwocie 9,2 mln zł. Zmiany te wynikają głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od poszczególnych pozycji bilansowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r. fin. 2017/2018 wyniósł 25,34 mln zł wobec 30,54 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Stelmet SA zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2016 roku.

Źródło: ISBnews, 24.08.2018

Zobacz także: Agora SA, Bartosz Hojka – Prezes Zarządu, #233 PREZENTACJE WYNIKÓW

Orbis SA, Dominik Sołtysik – Członek Zarządu, #304 ZE SPÓŁEK
Czego jeszcze nie wiecie o kryptowalutach
Comments are disabled