+48 601 632 601
wersja beta
/ Najnowsze / Przegląd wyników finansowych Wojas po III kwartale 2017 roku

Przegląd wyników finansowych Wojas po III kwartale 2017 roku

Wojas

Wojas

Wojas SA odnotował 0,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Notowania

Strata operacyjna wyniosła 0,6 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

„Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w III kwartale 2017 r. minus 604 tys. zł w porównaniu do minus 737 tys. zł w III kwartale 2016 r. […] W działalności finansowej uzyskane wyniki w III kwartale 2017 r. były lepsze niż rok temu o 363 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego i odroczonego, grupa kapitałowa Wojas S.A. w III kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto na poziomie 689 tys. zł vs strata netto 1 515 tys. zł w III kwartale 2016 r.” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,72 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 52,45 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży ogółem w III kwartale 2017 r. osiągnęły wielkość 53 716 tys. zł i wzrosły o 2,4% r/r. […] Skonsolidowana procentowa marża brutto spadła z 44,9% w III kwartale 2016 r. do 44,0% w III kwartale 2017 r., przy czym wartościowa marża brutto wzrosła o 96 tys. zł. Na spadek skonsolidowanej procentowej marży brutto w III kwartale 2017 r. wpływ miało: mniejszy udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem, a także realizacja większych akcji promocyjnych i rabatowych w sprzedaży detalicznej, szczególnie w okresie wyprzedaży kolekcji wiosna/ lato 2017 , tj. lipiec – sierpień” – czytamy także.

Wyniki za trzy kwartały

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 2,52 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 161,9 mln zł w porównaniu z 159,3 mln zł rok wcześniej.

„Po 9 miesiącach 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 161 899 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% r/r, sprzedaż hurtowa wzrosła o 22% r/r, a sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów wzrosła o 6,9% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po 9 miesiącach 2017 wyniósł 84,1% vs 85,9% po 9 miesiącach 2016 r.” – czytamy dalej.

Sposoby i wyniki realizacji sprzedaży

Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach, Białorusi i w Rumunii. W ciągu roku sieć ta zwiększyła się o 3 salony, przyrost sieci nastąpił w Rumunii. Skonsolidowana sprzedaż detaliczna spadła o 0,5% r/r. i wyniosła 136,1 mln zł po 9 miesiącach 2017 r. Krajowa sprzedaż stacjonarna, poprzez stacjonarne salony sprzedaży wyniosła 108,8 mln zł co oznacza spadek o 5,4% r/r. Własny kanał sprzedaży e – commerce (e-sklep krajowy), realizowany poprzez platformę https://wojas.pl/ zanotował 28,6 % dynamikę wzrostu r/r, a wielkość tej sprzedaży po 9 miesiącach 2017 r. wyniosła 13,4 mln zł. Tym samym udział sklepu internetowego w krajowej sprzedaży detalicznej wyniósł 11%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,72 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas planuje zmniejszyć r/r sieć salonów do 178 na koniec 2017 roku.

Wojas SA planuje posiadać 178 sklepów (w tym 158 w Polsce) na koniec tego roku wobec 181 (163 w Polsce) na koniec ubiegłego roku i 182 (162 w Polsce) na koniec III kw. br., podała spółka.

„Na koniec roku w Polsce emitent planuje mieć 158 salonów, a cała sieć sprzedaży ma liczyć 178 salonów. Związane jest to ze zmianami w zachowaniu konsumentów, podczas gdy kanał sprzedaży e-commerce odnotowuje dynamiczny wzrost, ruch w sklepach stacjonarnych spada. Dlatego Emitent podczas odnowień umów najmu w pierwszej kolejności skupia się na renegocjacji stawek czynszowych, a gdy analiza rentowności sklepu wskazuje na trwałą nierentowność – zapada decyzja o likwidacji salonu. Jednocześnie emitent wciąż poszukuje nowych atrakcyjnych lokalizacji w Polsce pod nowe salony” – czytamy w raporcie za III kw.

„Emitent rozwija detaliczną sieć sprzedaży pod marką Wojas za granicą uznając to za strategiczny cel długookresowy. Efektem tego jest wejście pod koniec 2016 r. do Rumunii, a w 2017 r. otwarto w tym kraju dodatkowe dwa sklepy. Detaliczna zagraniczna sieć sprzedaży opowiada za 13,9 mln zł przychodów po 9 miesiącach 2017 r., co oznacza wzrost przychodów o 22,2% r/r. Z zebranych doświadczeń na rynkach zagranicznych wynika, iż bardzo istotna w dłuższym horyzoncie czasowym jest znajomość marki Wojas na danym rynku i jej pozycjonowanie na tle konkurencji. Wiąże się to z istotnymi nakładami na promocję i reklamę w danym kraju” – czytamy także w raporcie.

O spółce

Wojas SA to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. W 2016 roku spółka odnotowała 229 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: CCC SA, Marcin Czyczerski – Wiceprezes Zarządu, #157 PREZENTACJE WYNIKÓW

Praca zdalna OKIEM PRAWNIKA
PZU SA, Paweł Surówka – Prezes Zarządu, #159 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl