Pułkotycki (Starfunds): Podniesienie stóp procentowych przez Fed nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą
/ Bilans / Pułkotycki (Starfunds): Podniesienie stóp procentowych przez Fed nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą

Pułkotycki (Starfunds): Podniesienie stóp procentowych przez Fed nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą

DyGhJY5MI7I.jpg

„Wydaje się, że tak jak zawsze, tak i tym razem sygnałem do wejścia gospodarki w recesję będzie zbyt wysoki poziom stóp procentowych. Trudno zatem uważać, że ten czynnik jest spełniony, jeżeli w chwili obecnej stopy procentowe znajdują się na poziomie 1,5%, a ich perspektywa dalszego wzrostu jest pewna, aczkolwiek dość ograniczona” – mówi Grzegorz Pułkotycki, Dyrektor Inwestycyjny Starfunds.

W materiale informacje dotyczące:

  • zyskownego stycznia 2018 roku,
  • lutowego minikrachu na globalnych giełdach akcji,
  • przerwanej passy 15 wzrostowych miesięcy na S&P 500,
  • podniesienia stóp procentowych przez Fed,
  • bardzo dobrej koniunktury gospodarczej,
  • Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  • budowy istotnych oszczędności emerytalnych,
  • 12-20 miliardów złotych napływów na polski rynek kapitałowy,
  • przyszłości środków zgromadzonych w OFE.
Comments are disabled

FreshMail.pl