Pułkotycki (Starfunds): Silnie stawiamy na geograficzną dywersyfikację inwestycji – inwestorzy.tv
/ Bilans / Pułkotycki (Starfunds): Silnie stawiamy na geograficzną dywersyfikację inwestycji

Pułkotycki (Starfunds): Silnie stawiamy na geograficzną dywersyfikację inwestycji

7CMCB8Eq0wM.jpg

„Wybieramy fundusze, których zarządzający koncentrują się na selekcji najbardziej perspektywicznych spółek, tych które mają przewagi konkurencyjne, a z drugiej strony charakteryzują się sporym potencjałem wzrostu, jak również staramy się szukać takich funduszy, które aktywnie zarządzają alokacją i szybko reagują na zmieniające się warunki rynkowe” – mówi Grzegorz Pułkotycki, Dyrektor Inwestycyjny Starfunds.

    W materiale informacje dotyczące:

  • nowych rekordów na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych,
  • wrześniowej słabości rynków wschodzących,
  • ekspansji gospodarczej na rynkach rozwiniętych,
  • sytuacji w najważniejszych gospodarkach świata,
  • preferowanych klas aktywów w portfelach Starfunds,
  • problemów fiskalnych Włoch,
  • geograficznej dywersyfikacji w Starfunds,
  • ekspozycji na złoto.
Comments are disabled