+48 601 632 601
/ Najnowsze / PZU Życie i Bank Pekao zawarły umowę dotyczącą połączenia swoich PTE

PZU Życie i Bank Pekao zawarły umowę dotyczącą połączenia swoich PTE

PZU

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie SA i Bank Pekao SA oraz powszechne towarzystwa emerytalne należące do obu tych spółek uzgodniły sposób konsolidacji zarządzania aktywami funduszy emerytalnych, poinformowało PZU.

„PZU Życie i Bank Pekao zawarły umowę dotyczącą przejęcia przez PTE PZU zarządzania otwartym funduszem emerytalnym i dobrowolnym funduszem emerytalnym, którymi dotychczas zarządza Pekao Pioneer PTE. Skuteczność umowy zależy od udzielenia stosownych zgód przez Komisję Nadzoru Finansowego, których wydania strony oczekują na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Przejęcie zarządzania funduszami przez PTE Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zapewni również usunięcie stanu, w którym podmioty związane ze sobą wskutek nabycia przez PZU akcji Banku Pekao są akcjonariuszami różnych powszechnych towarzystw emerytalnych, czego nie dopuszcza ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dodano.

„W decyzji z 30 listopada 2017 r., która nie jest jeszcze docelową decyzją regulatora w tej sprawie, KNF wskazała między innymi, że zaproponowany przez strony w toku postępowania administracyjnego harmonogram czynności związanych z przejęciem zarządzania funduszami emerytalnymi, nie jest sprzeczny z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych” – czytamy dalej.

O spółkach

Bank Pekao SA działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Startupy.tv | Natalia Ciosek, image4you

THE PROFIT #77: Klaudiusz Sytek, Aforti Holding SA
PHN SA, Piotr Staroń – Członek Zarządu ds. Finansowych, #168 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl