Recepta na optymalny portfel konserwatywny oraz agresywny na najbliższe pół roku
/ Debata inwestycyjna Starfunds / Recepta na optymalny portfel konserwatywny oraz agresywny na najbliższe pół roku

Recepta na optymalny portfel konserwatywny oraz agresywny na najbliższe pół roku

3KE39ocpqAI.jpg

W trzeciej części Debaty Inwestycyjnej Starfunds przedstawiciele trzech TFI – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI, Jarosław Niedzielewski, Investors TFI oraz Robert Hoerberg, TFI Allianz – zastanawiali się, jaki jest przepis na optymalny portfel konserwatywny i agresywny.

Grzegorz Zatryb (Skarbiec TFI)

– Nasz portfel bezpieczny będzie naprawdę bezpieczny – mówił o wytypowanym przez siebie portfelu konserwatywnym Grzegorz Zatryb ze Skarbca TFI. Większość stanowi w nim Skarbiec Kasa (50%), pozostałe aktywa to Skarbiec Obligacja (25%) i Skarbiec Obligacji Globalnych (25%).

Portfel agresywny to natomiast Skarbiec Spółek Wzrostowych (40%), Skarbiec Emerging Markets Opportunities (25%), Skarbiec Top Brands (20%), a także Skarbiec Market Opportunities (15%). – W tej chwili rewolucyjną branżą są spółki technologiczne, dlatego dużą pozycją w tym portfelu byłby Skarbiec Spółek Wzrostowych – podsumowywał Zatryb.

Jarosław Niedzielewski (Investors TFI)

– W portfelu defensywnym nie widziałbym żadnych akcji, bo konserwatywne podejście jednak powinno być raczej z daleka od akcji. Wyjątek – Investor Bezpiecznego Wzrostu z akcjami na chwilę z, można powiedzieć, gwarantowanym zyskiem – mówił Jarosław Niedzielewski z Investors TFI. W portfelu bezpiecznym Investors TFI znajdziemy: Investor Płynna Lokata (50%), Investor Bezpiecznego Wzrostu (35%), Investor Obligacji (10%) i Investor Gold Otwarty (5%).

– Jeżeli chodzi o fundusz agresywny, ofensywny, to wydaje mi się, że może być złożony z pięciu elementów, pięciu naszych funduszy – mówił Jarosław Niedzielewski z Investors TFI. 70% to Investor Akcji, po 10% Investor Akcji Spółek Wzrostowych i Investor Akcji Spółek Dywidendowych, natomiast po 5% miałyby Investor Top25 Małych Spółek, a także Investor Gold Otwarty.

Robert Hoerberg (TFI Allianz)

– W portfelu defensywnym mówimy tylko o bezpiecznych obligacjach. Jak widzieliśmy ostatnio, nawet obligacje skarbowe potrafią się wahać. Jednak rok do roku lepiej inwestować w fundusz niż w lokatę – mówił Robert Hoerberg z TFI Allianz. Portfel konserwatywny składałby się z: Allianz PIMCO Global Bond (30%), Allianz US Short Duration High Income Bond (25%), Allianz Pieniężny (15%) i po 10% Allianz PIMCO Income, Allianz Obligacji Globalnych i Allianz Obligacji Plus.

– Jeśli portfel agresywny ma być naprawdę agresywny – powinien być w całości w akcjach, ale z porządną dywersyfikacją globalną – podkreślał Robert Hoerberg, TFI Allianz. Taki portfel to 50% Allianz Akcji Globalnych, po 10% dla Allianz Surowców i Energii, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Global Metals and Mining i Allianz Małych Spółek Europejskich, a także po 5% dla Allianz India Equity oraz Allianz Artificial Intelligence.

Comments are disabled

FreshMail.pl