+48 601 632 601
/ Najnowsze / Rekomendacje DM BDM: wznowił JSW, obniżył Arctic Paper

Rekomendacje DM BDM: wznowił JSW, obniżył Arctic Paper

DM BDM

DM BDM

Analitycy Domu Maklerskiego BDM powrócili do wydawania rekomendacji dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) od „redukuj” i ceny docelowej 90,8 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 18 grudnia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 99,5 zł za akcję. We wtorek o godz. 9.23 kurs wynosił 98,05 zł.

„Wydajemy zalecenie ‚redukuj’ dla akcji JSW z ceną docelową na poziomie 90,8 zł/akcję. Oceniamy, że kolejne kwartały mogą być nadal dobre dla spółki jednak EBITDA w ujęciu rocznym mogła zanotować w obecnym cyklu ożywienia najwyższy poziom właśnie na przełomie III/ IV kw. 2017 – w skali całego 2017 roku liczymy, że EBITDA będzie na poziomie 3,55 mld zł. Dostrzegamy presję na wzrost kosztów pracy w JSW i kolejne kwartały wg nas pokażą zauważalny wzrost kosztów wydobycia (UMCC będzie znacząco powyżej 300 zł/t). Przy dobrych cenach węgla koksowego (średnio w okolicy 155 USD/t), w kolejnych dwóch latach przygotowujemy się na erozję EBITDA do odpowiednio 3 mld zł i ok 2,62 mld zł” – czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 2,2 mld zł w 2017 r. a przychody 8,87 mld zł.

O spółce

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku.

Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację Arctic Paper do „trzymaj” z „kupuj”, a cenę docelową do 4,3 zł za akcję z 6 zł, wynika z raportu datowanego na 15 grudnia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 4 zł za akcję. We wtorek ok. godziny 9:40 kurs wynosił 3,95 zł.

„W 2017 roku cena celulozy BHKP, czyli kluczowego surowca do produkcji papieru wzrosła o blisko 50% YTD. Oprócz zaburzeń podaży na rynek celulozy wpływ miał również wysoki popyt gł. z Chin. Fundamentalne zmiany na tym rynku (m.in. koncentracja na poprawie jakości środowiska), który jest największy na świecie, a także obserwacja tzw. mega trendów (szybki wzrost papierów higienicznych, do których trafia BHKP) pozwalają oczekiwać, że popyt na celulozę z tego kierunku utrzyma się w kolejnych latach na wysokim poziomie. Z drugiej strony po ustabilizowaniu podaży surowca i oczekiwanej przez nas ok. 10% korekcie cen w I poł. 2018, na rynku nie ma ogłoszonych kolejnych, dużych projektów inwestycyjnych, które mogłyby zaspokoić rosnący popyt w tempie 1-2 mln ton rocznie” – czytamy w raporcie.

Analitycy ostrzegają średnio/długoterminowe ryzyko dla rentowności niezintegrowanych producentów papierów graficznych, co zdecydowało o obniżeniu rekomendacji i wyceny.

Analitycy prognozują, że wynik netto spółki wyniesie 40,6 mln zł w 2017 r. przy przychodach w wysokości 2,96 mld zł.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: THE PROFIT #79: Michał Skotnicki, BBI Development SA

SARE SA, Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu, #171 PREZENTACJE WYNIKÓW
THE PROFIT #74: Anna Aranowska-Bablok, Cambridge Chocolate Technologies SA
Comments are disabled

FreshMail.pl