Robinson Europe odnotowuje bardzo dobre wyniki w kolejnym kwartale
/ Najnowsze / Robinson Europe odnotowuje bardzo dobre wyniki w kolejnym kwartale

Robinson Europe odnotowuje bardzo dobre wyniki w kolejnym kwartale

Robinson Europe

Robinson Europe

Robinson Europe SA, Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zanotowała 957 tys. zł zysku netto w 2 kw. roku obrotowego 2017/2018 przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 5.495 tys. zł. Emitent zwiększa sprzedaż w segmencie wędkarstwa na rynku polskim i zagranicznym, co ma swoje odzwierciedlenie w jego wynikach finansowych.

Spółka wypracowała w 2 kw. roku obrotowego 2017/2018 blisko 957 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5.495 tys. zł. W analogicznym okresie roku obrotowego 2016/2017 zysk netto Robinson Europe SA ukształtował się na poziomie 714 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4.947 tys. zł. Narastająco, po dwóch kwartałach roku obrotowego 2017/2018 Emitent odnotował 693 tys. zł zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 7.689 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 610 tys. zł zysku netto oraz 7.965 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży.

„Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w II kw. roku obrotowego 2016/2017 należy z pewnością uznać za bardzo dobre, gdyż istotnie zwiększyliśmy przychody netto ze sprzedaży oraz zysk netto. Na uwagę zasługuje także poziom zysku EBITDA, który przekroczył 1,25 mln zł. Notujemy stały wzrost poziomu sprzedaży w segmencie wędkarstwa na rynku krajowym, w działalności eksportowej oraz na rynkach Unii Europejskiej. Ważnym czynnikiem dla poprawy wyników finansowych jest realizacja dobrze ułożonej i zaplanowanej polityce sprzedażowej. Dążymy też do coraz lepszej organizacji wewnętrznej obsługi sprzedaży, zwiększając tym samym efektywność działania oraz obniżając koszty funkcjonowania.” – podkreśla Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe SA.

Dla Robinson Europe SA nadrzędnym celem pozostaje rozwój podstawowego segmentu biznesowego, a więc wędkarstwa i to jemu podporządkowane są wszystkie działania. Spółka zamierza nadal zwiększać sprzedaż w tym segmencie na rynku polskim, europejskim oraz w działalności eksportowej.

Podczas ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 27.03.2018 r. jej Akcjonariusze podjęli Uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017 i wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 26.06.2018 r., a jej wypłata nastąpi w 13.07.2018 r. W ten sposób Robinson Europe SA kontynuuje rozpoczętą w ubiegłym roku politykę dywidendową, zakładającą coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami.

„Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny będziemy mogli podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi Akcjonariuszami, którzy mają duży udział w naszym sukcesie. Kontynuujemy więc zapoczątkowaną w poprzednim roku politykę dywidendową. Jestem przekonany, że dzięki temu będziemy mogli umacniać naszą pozycję na rynku kapitałowym, bowiem wypłata dywidendy stanowi ważny element funkcjonowania spółek publicznych.” – zakończył Paweł Busz.

W portfelu inwestycyjnym Robinson Europe SA istotne aktywa stanowią akcje notowanej na rynku NewConnect spółki Outdoorzy SA. Emitent posiada aktualnie 4.400.000 akcji tego podmiotu, które stanowią 41,90% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Outdoorzy SA działają w branży e-commerce i zajmują się sprzedażą wysokiej jakości odzieży outdoorowej oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego.

O spółce

Robinson Europe SA jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej. W 2016 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa Robinson Europe SA – Outdoorzy SA, w której Emitent posiada akcje stanowiące 41,90% udziału w kapitale zakładowym.

Źródło: Spółka, 14.06.2018

Zobacz także: TAURON Polska Energia SA, Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu, #225 PREZENTACJE WYNIKÓW

startupy.tv | Włodzimierz Kuc, NCBR
Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #28
Comments are disabled