Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi

Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi

Altus TFI

Altus TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (TFI) rozpoczął procedurę przeniesienia zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnymi do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podała spółka.

„Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 6 listopada 2018 r. zgromadzenia inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić z dniem 11 grudnia 2018 r. ” – czytamy w komunikacie.

Jak wcześniej informowała spółka, przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br.

Altus TFI SA pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI, podano także.

O spółce

Altus TFI SA jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Źródło: ISBnews, 11.10.2018

Zobacz także: Pfleiderer Group SA, Zbigniew Prokopowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, #245 PREZENTACJE WYNIKÓW

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: IX. 2018
Adam Kiciak: Nieprzerwanie, konsekwentnie podążamy w kierunku liderów produktowych
Comments are disabled

FreshMail.pl