Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika - spółki notowanej od pierwszej sesji na GPW
/ Najnowsze / Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika – spółki notowanej od pierwszej sesji na GPW

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika – spółki notowanej od pierwszej sesji na GPW

Próchnik

Próchnik

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Próchnika, podała spółka.

Próchnik 18 maja złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości. Zarząd poinformował wówczas, że nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności.

Spółka podała 30 maja, że złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości bez wstrzymania rozpoznania tego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age.

O spółce

Próchnik SA jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

Źródło: ISBnews, 05.06.2018

Zobacz także: MCI Capital SA, Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu, CFO, #218 PREZENTACJE WYNIKÓW

BIZNES TO SZTUKA #1: Holy Art, WallArtNow
Aforti Holding SA, Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu, #219 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl