+48 601 632 601
wersja beta
/ Najnowsze / Sescom miał 3,05 mln zł zysku netto, 3,93 mln zł EBIT w I poł. r.obr. 2017/2018

Sescom miał 3,05 mln zł zysku netto, 3,93 mln zł EBIT w I poł. r.obr. 2017/2018

Sescom

Sescom

Sescom SA odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017/2018 (1 października 2017 – 31 marca 2018) wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,93 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,08 mln zł w I półr. 2017/2018 wobec 43,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2017/2018 wyniósł 2,45 mln zł wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Dane skonsolidowane obejmują wyniki Sescom S.A. wraz ze spółkami zależnymi za granicą (Sescom GmbH, Sescom Technischer Support GmbH, Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom Műszaki Szerviz Kft. oraz Sescom Ltd.) oraz w Polsce (Sestore i SDC).

„Dobre wyniki finansowe to efekt skutecznej realizacji strategii rozwoju firmy. W omawianym okresie Sescom rozszerzył skalę swojej działalności o kolejne rynki. W lutym rozpoczął realizację pierwszego stałego kontraktu w Holandii, gdzie świadczy usługi Facility Management na rzecz międzynarodowej sieci odzieżowej. Umacnia też pozycję na innych rynkach w Europie Zachodniej – w pozostałych krajach Beneluksu, we Francji czy Wielkiej Brytanii. Ponadto, zrealizował pierwsze prace w Hiszpanii i Portugalii” – czytamy w komunika cie.

„Stale poszerzamy skalę działalności i optymalizujemy model biznesowy, by zgodnie z celem strategicznym w 2020 roku osiągnąć pozycję jednego z wiodących dostawców na rynku usług FM w Europie. Podpisujemy nowe kontrakty i realizujemy usługi w kolejnych krajach. W 2020 roku będziemy też gotowi do wejścia na rynki poza Europą” – skomentował prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

W marcu 2018 roku Sescom opublikował prospekt emisyjny i zmienił rynek notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW. Do obrotu zostało wprowadzonych 750 000 akcji serii A2, 50 000 akcji serii B, 100 000 akcji serii C i 450 000 akcji serii D. Spółka była pierwszym debiutantem na dużym parkiecie w tym roku.

O spółce

Sescom SA działa od 2008 roku i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek – od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła 20 marca 2018 roku notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews, 25.06.2018

Zobacz także: startupy.tv | Julia Krysztofiak-Szopa, Startup Poland

#BIZNESwDRODZE, odcinek 4, Bartosz Kazimierczuk, Tower Investments SA
7LEVELS SA, Krzysztof Król – Wiceprezes Zarządu, #296 ZE SPÓŁEK
Comments are disabled

FreshMail.pl