Sierakowska (DM BOŚ): Gwiazdą ubiegłego roku był pallad
/ Podsumowanie roku / Sierakowska (DM BOŚ): Gwiazdą ubiegłego roku był pallad

Sierakowska (DM BOŚ): Gwiazdą ubiegłego roku był pallad

h_rh-pLTY6U.jpg

„2017 rok na rynkach surowców był rokiem w dużej mierze nerwowym, rokiem dynamicznych zmian cen, ale też był rokiem, w którym trendy były widoczne tylko na niektórych rynkach surowcowych i na niektórych rynkach towarowych. Pozytywnie zakończył się on przede wszystkim na rynkach ropy naftowej, miedzi oraz, spośród metali szlachetnych, na uwagę zasłużył pallad, natomiast pozostałe rynki surowcowe bardzo często znajdowały się pod presją podażową” – mówi Dorota Sierakowska, Analityk DM BOŚ SA.

W materiale informacje dotyczące:

  • roku 2017 – niejednolitego na rynkach surowcowych,
  • dobrego roku dla rynku ropy naftowej,
  • rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych,
  • emocjonującego czasu na rynkach metali przemysłowych,
  • kłopotów w największych kopalniach miedzi,
  • neutralnego roku dla metali szlachetnych,
  • gwiazdy roku 2017 – palladu,
  • słabego roku dla dolara,
  • nudnego czasu i stabilizacji na rynku zbóż.
Comments are disabled

FreshMail.pl