Spółki technologiczne mogą przedłużyć rynek byka - komentarz Union Investment TFI
/ Najnowsze / Spółki technologiczne mogą przedłużyć rynek byka – komentarz Union Investment TFI

Spółki technologiczne mogą przedłużyć rynek byka – komentarz Union Investment TFI

Spółki technologiczne

Spółki technologiczne

  • Spółki hi-tech bazą do wzrostów
  • Okazje wśród europejskich spółek
  • Dywidendy dadzą zarobić

Michał Milewski, Zarządzający Funduszami Union Investment TFI

Amerykańska gospodarka zbliża się do przesilenia, co mogą potwierdzać projekcje Rezerwy Federalnej. Osiągnięcie pełnego zatrudnienia jest coraz bliżej i w średniej perspektywie można oczekiwać pogorszenia wskaźników aktywności gospodarczej. Wyceny amerykańskich spółek są wysokie, jednak odwrócenie trendu na rynku akcji może tym razem mieć inny charakter niż w poprzednich cyklach. Na giełdach może oczywiście wystąpić głębsza korekta, ale tym razem może to nie być globalna bessa, a raczej słabszy etap długotrwałego rynku byka napędzanego przez spółki technologiczne. Wydatki na IT i cyfryzację w skali całej gospodarki czy konsumenckie wydatki na gry komputerowe, aplikacje i sprzęt będą wspierać dalszy wzrost tych spółek oraz zwiększać udział w globalnym PKB, nawet w przypadku słabości pozostałych segmentów rynku. Dla przykładu S&P zyskał w tym roku około 3%, zaś Nasdaq na koniec czerwca pokazywał wzrost na poziomie 11%. Między innymi z tego powodu trudno będzie zauważyć kiedy trwająca niemal dekadę hossa się skończy i kiedy zacznie następna.

Wyniki indeksów giełdowych ostatnich sześciu miesięcy pokazują, jak istotna była w tym czasie selekcja spółek w portfelach. Rynki globalnie są na plusie, ale głównie za sprawą Nasdaq, czyli spółek technologicznych, ale także dzięki mocnym spółkom surowcowym. Podobnie w Polsce –szeroki indeks WIG stracił od początku roku 8%, indeks WIG20 stracił 9%, ale na przykład sektor gier radził sobie doskonale, dając inwestorom sowite zyski. W Europie widzieliśmy z kolei spadki kursów włoskich banków czy spółek motoryzacyjnych, ale na szerokim rynku wciąż są sektory, w których spółki nadal rosną i są dobrą okazją do inwestycji.

W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się kontynuacji dużej zmienności na giełdach, co powoduje, że selekcja będzie kluczowa przy osiąganiu satysfakcjonujących stóp zwrotu. Potencjał w Polsce i w Europie może się kryć w spółkach dywidendowych. W kraju lepiej od dużych firm może sobie poradzić sektor małych i średnich spółek, które zapewniają ekspozycję na wzrost gospodarczy i silny rynek konsumencki. Jednocześnie należy tu jednak pamiętać o presji kosztowej na te spółki, powodowanej stałym wzrostem płac.

O spółce

Union Investment TFI SA („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.union-investment.pl). Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/subfunduszy. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Źródło: Spółka, 20.06.2018

Zobacz także: Blockchain – rewolucja szybsza niż początki internetu

Albert „Longterm” Rokicki, #93 PYTANIA DO LONGTERMA
Paweł Szczepanik przedstawia: WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80, SP500 | Analiza techniczna
Comments are disabled

FreshMail.pl