Sroka (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych): Chciałabym, żeby rząd widział swój interes w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce
/ Interesujące / Sroka (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych): Chciałabym, żeby rząd widział swój interes w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Sroka (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych): Chciałabym, żeby rząd widział swój interes w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

g0RB6nBs4mQ.jpg

„Jak powiedział Pan Prezes Jagiełło na Konferencji WallStreet w Karpaczu: wykształciliśmy już sporą grupę polskich kapitalistów i polskiego kapitału. Czas, żeby ten kapitał zaczął pracować na mniejsze firmy, które się rodzą” – mówi w wywiadzie dla telewizji inwestorzy.tv Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

W materiale informacje dotyczące:

  • roli polskiego rynku kapitałowego w rozwoju gospodarki,
  • rynku Europy Środkowo-Wschodniej,
  • Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu Budowy Kapitału,
  • małych rynków kapitałowych i ich problemów,
  • modelu nadzoru właścicielskiego, który sprzyja rozwojowi giełdy,
  • budowy kapitału krajowego,
  • wyborów nowego szefa GPW.

Zobacz także: Wywiad z Małgorzatą Zaleską (GPW) na temat wizerunek warszawskiej giełdy oraz rynku kapitałowego

Wiesław Rozłucki – Współzałożyciel, pierwszy Prezes GPW w Warszawie SA, #44 POZA PARKIETEM
Grant Thornton, Rafał Śmigórski – Partner, Biegły Rewident, #42 POZA PARKIETEM
Comments are disabled