+48 601 632 601
/ Najnowsze / Strategiczne inwestycje Grupy Polsat – celem utrzymanie pozycji rynkowej

Strategiczne inwestycje Grupy Polsat – celem utrzymanie pozycji rynkowej

Polsat

Polsat

Grupa Polsat w wyniku umowy zawartej z grupą ZPR Media nabyła 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nowa TV, a jednocześnie zawarła umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości, podał Cyfrowy Polsat.

„Łączna wartość transakcji to ok. 103 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych grupy. Dzięki transakcji grupa Polsat, reprezentująca polski kapitał, umacnia swoją pozycję w rywalizacji z międzynarodową i krajową konkurencją na rynku medialnym. Stacje Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV istotnie wzmacniają ofertę muzyczną Telewizji Polsat, a współpraca z kanałami Nowa TV i Fokus TV stanowi atrakcyjne uzupełnienie kompleksowej oferty programowej jej kanałów” – czytamy w komunikacie.

Według spółki wszystkie stacje mają ugruntowaną pozycję rynkową oraz solidne wyniki oglądalności – łącznie ok. 3% w grupie komercyjnej w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku.

„Nabycie nowych kanałów oraz nawiązanie współpracy w zakresie rozwijania dwóch kolejnych stacji dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej doskonale wpisują się w strategię naszej Grupy, której celem jest utrzymanie silnej pozycji rynkowej, mierzonej wynikami oglądalności, na ciągle fragmentaryzującym się rynku” – powiedział członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsatu Maciej Stec, cytowany w komunikacie.

Według Zbigniewa Benbenka, przewodniczącego rady nadzorczej spółek ZPR Media i Time, na rynku medialnym, zarówno polskim jak i światowym, nadeszły czasy konsolidacji.

„Główny konkurent kanału Fokus TV, którego udało nam się wyprzedzić pod względem oglądalności, czyli Discovery, na rynku globalnym zakupił Scripps Networks Interactive, a co za tym idzie w Polsce kupił TVN. Kupił także od Agory kanał Metro, rywalizujący z Nową TV na MUX 8. Nasze telewizje Eska TV, Polo TV, Fokus TV, Nowa TV i pozostałe stworzyliśmy od zera i jesteśmy z nich dumni. Jednocześnie chcemy, aby mogły się one nadal się rozwijać i mamy świadomość, że w obecnych czasach potrzebują wsparcia silnego gracza. Cieszymy się, że wspólnie z Grupą Polsat pozostajemy w tym biznesie i nadal na podstawie zawartej umowy będziemy zarządzać stworzonymi przez nas kanałami. Jako Grupa ZPR Media skupimy się także na produkcji contentu telewizyjnego w oparciu o synergię z naszymi markami” – powiedział Benbenek, cytowany w komunikacie.

Ogłoszona transakcja i współpraca w zakresie tworzenia dwóch kanałów oznacza nowe, ciekawe treści dla widzów zarówno Telewizji Polsat, jak i kanałów grupy ZPR Media oraz nowe możliwości rozwoju stacji Nowa TV i Fokus TV, w szczególności dzięki 25-letniemu doświadczeniu, szerokim kompetencjom, zapleczu technicznemu oraz bogatej bibliotece programowej Telewizji Polsat, czytamy dalej.

„Nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że nabywane kanały posiadają solidne finanse, w samym 2016 roku ich łącznie przychody osiągnęły ponad 70 mln zł. Ponadto w związku z transakcją spodziewamy się osiągnięcia licznych, wymiernych synergii sprzedażowych oraz kosztowych, które szacujemy na około 15 mln zł rocznie” – powiedział członek zarządy ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i Telewizja Polsat Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy – Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii, podano także.

„W konsekwencji spełniania warunków zawieszających spółka złożyła dwa zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500 od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, pomniejszony o 1 akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netia), w obu przypadkach po cenie nabycia akcji wynoszącej 5,77 zł za 1 akcję Netia tj. 638 753 084,57 zł za wszystkie nabywane akcje Netia” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, zgodnie z najlepszą wiedzą spółki, znaczący akcjonariusze złożyli analogiczne zlecenia sprzedaży na rzecz spółki odpowiednio 63 407 500 oraz 47 294 941 akcji, podano także.

Nabycie akcji Netia stanowi etap rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest nabycie przez spółkę pakietu akcji Netia reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, czytamy także.

„Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków. – Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo – na jej realizację we własnym zakresie musielibyśmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety” – powiedział prezes Cyfrowego Polsatu S.A., Polkomtelu Sp. z o.o., Tobias Solorz, cytowany w komunikacie.

Poza siecią szkieletową, Netia posiada również rozległą, ogólnopolską sieć dostępową, docierającą już obecnie do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców. Po sfinalizowaniu transakcji będzie to stanowiło istotne wsparcie efektywnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej grupy Cyfrowy Polsat. Pozwoli na szybkie zwiększanie pojemności sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odciążenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet światłowodowy. Jednocześnie tak rozwinięta infrastruktura Netii daje możliwość prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej w przyszłości, tam gdzie Grupa będzie widziała potencjał dalszego rozwoju swojego biznesu, podano także.

„Zyskamy większą elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy naszej sieci telekomunikacyjnej i możliwość realizowania celowanych inwestycji zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych. Co ważne, realizowany obecnie średnioterminowy plan rozwoju Netii doskonale uzupełnia plany inwestycyjne naszej Grupy i pozwoli wdrażać je jeszcze efektywniej, z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy” – powiedział także Solorz.

Według niego, wraz z włączeniem do portfolio nowej usługi spółka wyjdzie z ofertą multiplay na nowy, wielkomiejski rynek, zarezerwowany dotychczas dla dużych operatorów kablowych.

Cyfrowy Polsat podał, że cena nabycia, która została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł, implikuje wycenę EV całości przedsiębiorstwa na poziomie 2 226,4 mln zł. Wartość equity wynosi zatem 5,77 zł na akcję, a mnożnik EV/EBITDA – 5,9x (5,6x dla porównywalnych spółek i 6,9x dla porównywalnych transakcji).

Cyfrowy Polsat spodziewa się w związku z inwestycją nabycia pakietu akcji Netii osiągnięcia synergii m.in. przychodowych, kosztowych i w obszarze capex w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł, podała spółka.

  W związku z realizowaną transakcją Grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się osiągnięcia licznych synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł:

 • W obszarze CAPEX o wartości 250 mln zł m.in. w efekcie: samodzielnej produkcji dekoderów, modemów oraz routerów,
  wykorzystania potencjału negocjacyjnego obu firm oraz podniesienia efektywności nakładów na dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej
 • W obszarze przychodów i kosztów na łączną kwotę ok. 550 mln zł (na poziomie EBITDA):

   Przychody:
  • poszerzenie oferty programu smartDOM o usługi Internetu stacjonarnego FTTH/DOCSIS,
  • wzajemna dosprzedaż produktów i usług do baz klientów indywidualnych i biznesowych,
  • zwiększenie efektywności sprzedaży Netii poprzez wykorzystanie rozbudowanej sieci sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat.

   Koszty operacyjne:
  • wykorzystanie efektu skali do optymalizacji kosztów zakupu i produkcji treści,
  • zwiększenie efektywności działań marketingowych,
  • optymalizacja kosztów sprzedaży, obsługi i utrzymania klienta,
  • zmniejszenie liczby punktów sprzedaży w miejscach, gdzie lokalizacje się pokrywają,
  • ograniczenie kosztów technicznych, w tym hurtowego dostępu do infrastruktury zewnętrznej oraz MVNO,
  • integracja departamentów technicznych i IT,
  • pozostałe, w tym backoffice, VAS i nowe produkty Grupy, np. IPTV” – czytamy w komunikacie.

„Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w związku z transakcją osiągniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalające pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacją strategii oddłużania oraz wypłatą dywidendy w przyszłości” – powiedziała członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowego Polsatu, Polkomtela i Telewizji Polsat Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.

Cyfrowy Polsat złożył dziś zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy – Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka ogłosić wezwanie w celu zwiększenia zaangażowania do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii.

O spółce

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2. Spółka zadebiutowała 6 maja 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Medicalgorithmics SA, Maksymilian Sztandera – Członek Zarządu, #165 PREZENTACJE WYNIKÓW

CwMedia SA Okiem ANALITYKA #25, Łukasz Feldman
Polski Fundusz Rozwoju SA, Paweł Borys – Prezes Zarządu, #67 POZA PARKIETEM
Comments are disabled

FreshMail.pl