Sytek (Aforti Holding): Osiągnęliśmy ponad 190 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. To kilkaset procent więcej niż w 2016 roku
/ Prezentacje wyników / Sytek (Aforti Holding): Osiągnęliśmy ponad 190 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. To kilkaset procent więcej niż w 2016 roku

Sytek (Aforti Holding): Osiągnęliśmy ponad 190 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. To kilkaset procent więcej niż w 2016 roku

bwZp7iHHyLE.jpg

„Mamy w planie zaprezentować kolejną strategię rozwoju – trzyletnią. W lipcu 2016 roku zaprezentowaliśmy strategię dwuletnią, do 2018. Po podsumowaniu pierwszego kwartału 2018 roku chcielibyśmy podsumować też obecną strategię. Co udało się zrealizować, jakie wyniki osiągnęliśmy, czy cele, które sobie postawiliśmy realizujemy. W okolicach maja chcielibyśmy zaprezentować nową strategię. Pracujemy nad nią, sprawdzamy rynki zagraniczne, na które chcemy wejść, sprawdzamy też nowe produkty na rynku polskim, które chcielibyśmy wprowadzić do oferty” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding SA.

W materiale informacje na temat:

  • rekordowego dla Aforti Holding 2017 roku,
  • 190 milionów złotych rocznych przychodów ze sprzedaży,
  • ponad 2,2 miliona złotych zysku netto za 2017,
  • 89 milionów złotych aktywów,
  • wyników poszczególnych spółek z grupy,
  • wysokiej jakości portfela pożyczkowego,
  • dobrych wyników Aforti Exchange w Rumunii,
  • nowej spółki – Aforti Factor.
Comments are disabled

FreshMail.pl