Trwają prace nad strategią ElectroMobility Poland – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Trwają prace nad strategią ElectroMobility Poland

Trwają prace nad strategią ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland

ElectroMobility Poland pracuje nad strategią oraz nad planem biznesowym uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

„Działania prowadzone są w oparciu o biznes plan przyjęty przez radę nadzorczą spółki, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele wszystkich jej akcjonariuszy. Trwają również prace nad strategią spółki, która obejmie w sposób szczegółowy zaplanowane w biznes planie kroki oraz związane z tym mierniki sukcesu, służące do oceny postępów prac” – napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

Biznes plan spółki został przygotowany w oparciu o wnikliwą analizę kluczowych trendów rynku motoryzacyjnego, badania polskiego rynku i potrzeb polskich konsumentów, wywiady z ekspertami zewnętrznymi z branży oraz analizę benchmarkową podobnych przedsięwzięć biznesowych, podkreślił wiceminister.

„Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący krajowy rynek motoryzacyjny, zakładający wzrost sprzedaży samochodów nawet o 40% w ciągu najbliższych siedmiu lat oraz stopniowe wycofywanie z rynku wyeksploatowanych pojazdów spalinowych konieczne jest, z punktu widzenia powodzenia biznesowego spółki i wykorzystania pełnego potencjału sprzedażowego, stworzenie silnej organizacji, czerpiącej z doświadczenia i wiedzy najlepszych specjalistów na świecie i w Polsce” – czytamy dalej w odpowiedzi.

Od początku istnienia ElectroMobility Poland przeprowadziło analizę obszarów takich jak dynamika i potencjał rozwojowy rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie, trendy w sektorze, infrastruktura ładowania, preferencje zakupowe przyszłych klientów, a także nowe modele biznesowe, np. e-car sharing.

„Działania te zostały skorelowane z pracami nad koncepcją techniczną i biznesową samochodu, odpowiadającą na oczekiwania konsumentów i dopasowaną do potencjału polskiej gospodarki i działających na naszym rynku firm. Ponadto spółka dokonała oceny potencjału inżynierskiego, produkcyjnego i biznesowego podmiotów krajowych oraz opracowała analizę łańcucha wartości samochodu elektrycznego. Etap przeglądu rynku stanowił uzupełnienie strategii biznesowej spółki na najbliższe lata działalności. Trwają też prace nad finalizacją długofalowego biznes planu uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego” – napisał także Skobel.

W maju br. prezes ElectroMobility Poland informował ISBnews, że spółka powinna w ciągu roku zaprezentować funkcjonalny prototyp samochodu elektrycznego.

W październiku 2016 r. cztery polskie koncerny energetyczne – PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia – powołały spółkę ElectroMobility Poland. Każda ze spółek objęła po 25% kapitału akcyjnego. Celem spółki jest szeroko pojęte stworzenie warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce.

Źródło: ISBNews, 19.12.2018

Zobacz także: Summa Linguae SA, Krzysztof Zdanowski – Prezes Zarządu, #317 ZE SPÓŁEK

Paweł Szczepanik przedstawia: TRZY STRATEGIE INWESTYCYJNE | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #107 PYTANIA DO LONGTERMA (14.12.2018)
Comments are disabled