/ Najnowsze / (17.05.2018) Unibep prezentuje wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2018 roku oraz rekomenduje dywidendę w wysokości 0,15 zł na akcję za 2017 rok

(17.05.2018) Unibep prezentuje wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2018 roku oraz rekomenduje dywidendę w wysokości 0,15 zł na akcję za 2017 rok

Unibep

Unibep

Unibep SA odnotował 18,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Tak dynamiczny wzrost zysku netto jest spowodowany bardzo dobrymi wynikami Unidevelopment – spółki deweloperskiej Unibep. Sprzedaż Unidevelopment była w I kw 2018 rekordowa – osiągnęła 80 mln zł, co jest konsekwencją projektów zrealizowanych i przekazanych do użytkowania pod koniec roku 2017. Przypomnę, że w ubiegłym roku spółka deweloperska sprzedała 621 mieszkań, z powodzeniem oddając do użytku projekty w Warszawie i Poznaniu. Cieszy zwłaszcza wysoki zysk brutto ze sprzedaży – osiągnął on wartość ok. 29 mln zł (marża brutto 36 % ) w porównaniu do ok. 0,4 mln zł (marża brutto 4,3 %) rok wcześniej” – napisał prezes Leszek Gołąbiecki w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 23,83 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 371,57 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 265,07 mln zł rok wcześniej.

„Przychody z działalności kubaturowej nie odbiegały znacząco od ubiegłorocznych – wyniosły 214,3 mln zł w porównaniu z 233,4 mln zł w roku 2017 r. Spadł wynik tego segmentu – do poziomu 9,2 mln zł (17,1 mln zł). Ma to związek z ogólną sytuacją branży budowlanej. Od kilku kwartałów towarzyszy nam rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców oraz wzrostu płac, a także znaczący wzrost cen materiałów. Należy podkreślić, że mimo niestabilnej sytuacji w branży budowlanej wszystkie kontrakty realizujemy zgodnie z harmonogramami. Z inwestorami wspólnie szukamy rozwiązań, aby zniwelować wzrost cen w realizowanych inwestycjach” – dodał prezes.

Ponadto zaznaczył, że w I kwartale 2018 r. segment drogowo-mostowy zwiększył sprzedaż do 28,5 mln zł (z 15,8 mln zł w I kw. roku 2017). Słaby wynik segmentu jest konsekwencją znaczących wzrostów cen usług i materiałów w infrastrukturze oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Prezes Unibep jest przekonany, że kolejne kwartały 2018 roku przyniosą poprawę wyniku tego segmentu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Unibep SA wnioskuje, aby część zysku netto za rok 2017 w kwocie 5,11 mln zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, podała spółka.

Pozostała część zysku netto za rok 2017 w kwocie 407 879,92 zł ma być przeznaczona na kapitał zapasowy emitenta, podano także.

„Jednocześnie emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. w celu ich umorzenia” – czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 25 czerwca 2018 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy – 9 lipca 2018 r.

Wniosek zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą emitenta, podano również.

O spółce

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 roku miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26
Tower Investments SA, Bartosz Kazimierczuk – Prezes Zarządu, #212 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl