(29.03.2018) Wasko, Pozbud i Herkules ma umowę z PKP PLK na 2,79 mld zł brutto
/ Najnowsze / (29.03.2018) Wasko, Pozbud i Herkules ma umowę z PKP PLK na 2,79 mld zł brutto

(29.03.2018) Wasko, Pozbud i Herkules ma umowę z PKP PLK na 2,79 mld zł brutto

PKP PLK

PKP PLK

Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformowały spółki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia, tj. następnego dnia po podpisaniu kontraktu przez ostatnią ze stron, podano także.

„Dzięki podpisanym dzisiaj umowom nadrabiamy wieloletnie zaległości w stosowaniu nowoczesnych systemów zwiększających bezpieczeństwo na kolei. Umowy dotyczące GSM-R to przełom na polskiej kolei i wejście na wyższy poziom technologiczny. Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Dzisiejsze wydarzenie przybliża nas do tego ambitnego celu” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

W ub.r. oferta konsorcjum z udziałem spółek zależnych Wasko (SPC-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto została wybrana w przetargu.

„Realizacja tego projektu umożliwia m.in. lepszą komunikację między pracownikami odpowiedzialnymi za ruch pociągów. Przekazywanie komunikatów stanie się szybsze i sprawniejsze, co przyczyni się do lepszego zarządzania ruchem pociągów” – dodał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Liderem konsorcjum jest Nokia Solutions and Networks. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

„Podpisanie umowy przez nasze konsorcjum kończy wieloetapowe starania o pozyskanie kontraktu, którego część dedykowana Herkulesowi stanowi moment zwrotny w rozwoju naszej grupy. Jesteśmy pewni, że nasze kompetencje i know how pozwolą na efektywną realizację wszystkich zaplanowanych prac. Jednocześnie wierzymy, że nabyte doświadczenie w tak rozległym projekcie pozwoli nam w przyszłości na pozyskiwanie równie ambitnych kontraktów na rynku budownictwa telekomunikacyjnego, także na rynkach zagranicznych” – podsumował wiceprezes Herculesa Tomasz Kwieciński, również cytowany w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych, w tym budowa linii przesyłowych, dostarczenie niezbędnych urządzeń i oprogramowania, przeprowadzenie wymaganych testów oraz szkoleń oraz usunięcie wszelkich wad i usterek, a także przeniesienie/udzielenie praw własności intelektualnej do przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji do poszerzenia zakresu zamówienia o usługi pogwarancyjne, podano w komunikatach.

    „Wartość umowy została ustalona na kwotę 2 790 mln zł i składają się na nią:

  • wartość netto prac 2 150 mln zł,
  • wartość netto prawa opcji (usługi w okresie pogwarancyjnym) 118 mln zł,
  • podatek od towarów i usług (VAT) 522 mln zł” – czytamy dalej.
    Przy wartości umowy 2,79 mld zł brutto) na:

  • SPC-1 – spółkę zależną Wasko – przypada 501,5 mln zł netto,
  • SPC-2 – spółkę zależną Pozbudu – przypada ok. 720,5 mln zł netto,
  • SPC-3 – spółkę zależną Herkulesa – przypada 279 mln zł netto.

W ramach kontraktu SPC-1 i SPC-2 zrealizują w szczególności usługi w zakresie części pasywnej projektowej i budowlanej dot. kanalizacji teletechnicznej liniowej wraz z odejściami prace instalacyjne i kablowe wraz z dostawą niezbędnych materiałów do budowy części pasywnej sieci światłowodowej.

SPC-3 zrealizuje w szczególności produkcję i montaż telekomunikacyjnych masztów (wież) antenowych razem z kontenerami instalacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT, które łącznie stanowić będą obiekty radiokomunikacyjne (OR).

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O spółkach

Herkules SA jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponad gabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 roku.

Pozbud T&R SA specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 roku grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych od 2008 roku.

Wasko SA – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2001 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: BGŻ BNP Paribas SA, Przemysław Gdański – Wiceprezes Zarządu, #196 PREZENTACJE WYNIKÓW

PMPG Polskie Media SA rozważa wypłatę dywidendy
Iwona Sroka o giełdzie w Izraelu, startupach i strategii rozwoju dla rynku kapitałowego
Comments are disabled

FreshMail.pl