W wezwaniu na akcje Colian złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 walorów spółki
/ Najnowsze / W wezwaniu na akcje Colian złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 walorów spółki

W wezwaniu na akcje Colian złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 walorów spółki

Colian

Colian

W wezwaniu na akcje Colian Holding SA złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 akcji spółki, podał Ipopema Securities, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania.

„Po nabyciu wskazanej liczby akcji po rozliczeniu wezwania podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi, zgodnie z definicją w wezwaniu, będą posiadały łącznie 176 900 540 akcji spółki, co będzie stanowiło 91,75% wszystkich akcji spółki, które będą uprawniały do wykonywania 176 943 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co będzie stanowić 91,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca br. AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji (21,71% kapitału, uprawniających do 21,72% głosów) Coliana po cenie 4,1 zł za sztukę.

Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzały łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192 803 769 akcji, co odpowiada 192 878 569 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów.

O spółce

Grupa kapitałowa Colian Holding SA osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1995 roku.

Źródło: ISBnews, 15.06.2018

Zobacz także: startupy.tv | Włodzimierz Kuc, NCBR

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: V. 2018
British Automotive Holding SA, Arkadiusz Miętkiewicz – Wiceprezes Zarządu, #226 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl