/ Najnowsze / (18.05.2018) Wiadomości z ML System: m.in. na co spółka przeznaczy środki pozyskane z IPO, temat dywidendy

(18.05.2018) Wiadomości z ML System: m.in. na co spółka przeznaczy środki pozyskane z IPO, temat dywidendy

ML System

ML System

ML System SA rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności, zaś łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł. Spółka dzięki środkom pozyskanym z IPO chce rozwijać m.in. Quantum Glass z kropkami kwantowymi.

Oferta publiczna ML System obejmuje łącznie do 1 832 468 akcji, w tym do 1 281 868 akcji nowej emisji oraz do 550 600 akcji istniejących. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 29 zł, od 18 do 28 maja 2018 r. Proces budowy księgi popytu rozpoczyna się dziś. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja. Wtedy też nastąpi koniec budowy księgi popytu. Od 30 maja do 5 czerwca potrwają zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, zaś 11 czerwca planowany jest przydział akcji.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki, najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskał już partnera.

„Szczególną pozycję w naszych celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację planujemy zakończyć w 2020 r. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko branżę BIPV, ale również szkła. Łącznie na ten projekt zamierzamy wydać 38,8 mln zł, z czego zasadnicza część pochodzić będzie ze środków unijnych” – podkreślił prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Spółka chce przeznaczyć 19 mln zł na projekt Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego; 6,2 mln zł ma zostać przeznaczone na rozwój sprzedaży produktów spółki na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja); 5 mln zł na Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System; 4,8 mln zł na projekt ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV.

„Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki” – powiedział także prezes.

W jego ocenie, atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. W efekcie będzie to więc okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek.

ML System SA dysponuje własnym, innowacyjnym zakładem produkcyjnym, który wyposażony jest w trzy nowoczesne linie wytwórcze. Wartość zrealizowanych oraz realizowanych przez spółkę inwestycji technologicznych wynosi 252 mln zł.

Akcjonariuszami ML System SA są założyciele spółki, tj. Dawid Cycoń, prezes ML System i Edyta Stanek, przewodnicząca rady nadzorczej, którzy kontrolują po 45,8% akcji oraz Newberg ML SPV (inwestor finansowy), który posiada 4,9% akcji. Pozostali akcjonariusze dysponują 3,5% akcji. Umową lock-up zostali objęci założyciele (12 miesięcy od dnia przydziału akcji) oraz Newberg ML SPV (do 31 grudnia 2018 r.).

W celu zmotywowania, wynagrodzenia i głębszego związania kluczowych menadżerów ze spółką, a także powiązanie interesów tych osób (mających wpływ na osiągane wyniki finansowe) z interesami akcjonariuszy, ML System wdrożył program motywacyjny. Program motywacyjny w części za 2018 r. oparto o następujące założenia wyników finansowych: 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Vestor DM. Zapisy na akcje można składać w BM Alior Banku, DM BOŚ, DM mBanku oraz CDM Pekao.

Zobacz także: Zapisy w ofercie publicznej ML System ruszają dziś

Backlog ML System SA na bieżący rok wynosi 113 mln zł, co oznacza podwojenie w porównaniu z poziomem ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował prezes Dawid Cycoń.

„Portfel zamówień na 2018 r. ma wartość 113,3 mln zł, co pozwala ML System z optymizmem patrzeć na wyniki w bieżącym roku” – powiedział Cycoń podczas konferencji prasowej.

W 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio o 57%, 79% i 184% r/r.

Jak podała spółka planom rozwoju ML System sprzyja bardzo dobre otoczenie rynkowe. Zgodnie z szacunkami Global Building – Integrated PhotovoltaicsnMarket 2017 – 2021 oraz Infinity Research z 2016 r., średnioroczne tempo wzrostu zainstalowanej mocy w sektorze BIPV na świecie w latach 2016-2021 wyniesie 16/5, by w 2021 r. osiągnąć poziom 1237 MW.

„Otoczenie prawne, krajowe i europejskie, także sprzyja realizacji strategii spółki” – zaznaczył prezes.

ML System SA rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł.

W celu zmotywowania, wynagrodzenia i głębszego związania kluczowych menadżerów ze spółką, a także powiązanie interesów tych osób (mających wpływ na osiągane wyniki finansowe) z interesami akcjonariuszy, ML System wdrożył program motywacyjny. Program motywacyjny w części za 2018 r. oparto o następujące założenia wyników finansowych: 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł.

ML System SA zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25% skonsolidowanego zysku netto w latach 2019-2020. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka.

„Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do zakończenia planu inwestycyjnego, czyli do 2020 r. ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25% skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego, firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto” – czytamy w komunikacie.

„Chcemy, aby beneficjentami wzrostu ML System stali się również nasi akcjonariusze. Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli inwestorom traktować akcje naszej spółki jako długoterminową, trwałą lokatę kapitału” – powiedział prezes ML System Dawid Cycoń.

ML System SA rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł.

ML System SA wdrożył program motywacyjny. W części dotyczącej 2018 r. program oparto o założenia wypracowania 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł.

O spółce

ML System SA to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26

BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: IV. 2018
startupy.tv | Anton Butser, PingDelivery
Comments are disabled

FreshMail.pl