Wideokonferencja Zarządu Grupy LOTOS SA dot. prezentacji skonsolidowanych wyników finansowych za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 - 30 października, godz. 11:30 – inwestorzy.tv
/ Wydarzenia / Wideokonferencja Zarządu Grupy LOTOS SA dot. prezentacji skonsolidowanych wyników finansowych za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 – 30 października, godz. 11:30

Wideokonferencja Zarządu Grupy LOTOS SA dot. prezentacji skonsolidowanych wyników finansowych za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 – 30 października, godz. 11:30

Wideokonferencja Zarządu Grupy LOTOS SA dot. prezentacji skonsolidowanych wyników finansowych za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018

Wideokonferencja Zarządu Grupy LOTOS SA dot. prezentacji skonsolidowanych wyników finansowych za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018

Zarząd Grupy LOTOS SA oraz inwestorzy.tv zapraszają na wideokonferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych osiągniętych w pierwszych 9 miesiącach i 3 kwartał 2018 roku. Transmisja będzie realizowana bezpośrednio z Sali Notowań w budynku GPW w Warszawie.

Wideokonferencja i prezentacja

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie.

Zobacz także: Grupa Lotos wstępnie w III kwartale 2018 miała 1,04 mld zł EBITDA

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na 2 segmenty: wydobywczy (Upstream) oraz produkcji i handlu (Downstream).

Działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.

Akcje Grupy LOTOS od czerwca 2005 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od listopada 2009 roku Spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index na GPW.

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie kilkanaście spółek ze znakiem LOTOS.

    W spotkaniu udział wezmą:

  • Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA
  • Robert Sobków, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Grupy LOTOS SA
  • Jarosław Kawula, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS SA

Termin transmisji: 30. października 2018 roku, godz: 11:30
Miejsce transmisji: Sala Notowań, GPW w Warszawie

Zobacz także: Grupa Lotos zakłada pełną produkcję ropy ze złoża B8 w III kwartale 2019 roku

Nowy sposób budowania systemów
Banking Forum & Insurance Forum: Roman Szwed, Atende SA
Comments are disabled

FreshMail.pl